Photo by Delano Balten on Unsplash

“Her şeye rağmen büyüme”

Medya, teknoloji ve gazeteciliğin geleceğine ilişkin kısa notlar #4

Merhaba, hafta boyunca birçok yazıyla, araştırmayla ya da projeyle karşılaşıyorum. Bu çalışmalarla ilgili notlar almak akılda kalmasını sağlıyor. Bundan sonra her hafta pazar, denk geldiğim medya ve teknoloji alanında yayınlanan çalışmalar hakkındaki notlarımı paylaşacağım.


📹 Facebook, Cambridge Analytica ve psikografik propaganda ile ilgili derli toplu güzel bir özet Barış Özcan’ın YouTube sayfasında;


✍🏽 Cambridge Analytica’nın Facebook’tan topladığı verilerle seçim propagandası yaptığının ortaya çıkmasından çok uzun süre geçmedi. Buzzfeed’de yayınlanan yazıda Facebook yöneticilerinden Andrew Bosworth şirket içi yazışmaları yayınlandı.

Yazışmalarda Bosworth’un, terör saldırılarına ya da insanların çevrimiçi zorbalığa maruz kalmasına sebep olsa bile Facebook’un büyümeye devam etmesi gerektiği, ne olursa olsun insanları birbirine bağlama motivasyonundan ayrılmaması gerektiğini yazdığı görülüyor.

Yıllardır Facebook’a yöneltilen eleştirilerin birkaç haftada ne kadar gerçek olduğunun ortaya çıkması, kullandığımız diğer platformlarla ilgili düşüncelerimizde daha ciddi olmamızın gerekliliğini gösteriyor aslında. Dijital güvenliğimizi ve çevrimiçi bilgimizi kendi elimize almamız şart.


⌗ Kişisel bilgilerin internet üzerinden toplanarak reklam ya da seçim kampanyası için kullanılması söz konusu olduğunda Türkiye’nin de bu akımdan geri kalmak istemeyeceği şüphesiz. Konu ile ilgili Fatih Güner’in aşağıdaki floodunu okumanızı tavsiye ederim.

1 proje

TimeLineCurator isimli proje yapılandırılmamış metinlerdeki olay / gelişme verisini toplayıp, doğal dil işleme kullanarak metinden bir zaman tüneli çıkarıp görselleştiriyor. Dijitalde hikaye anlatıcılığı ya da karmaşık metinlerdeki tarihleri sınıflandırıp, takip edilebilir hale getirmek için kullanışlı olabilir. (h/t fatih erikli)

Like what you read? Give Mehmet Atakan Foça a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.