Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Hollanda’da Otomobil Edinme Rehberi

evgili dostlar, önceki yazılarım “Hollanda’daki İlk Günler” Rehberi ve “Hollanda’da Sonraki Günler” Rehberi’ne gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur.

Amsterdam’da gece (Çeken bünyem :D)

Önceki yazımın Ulaşım bölümde söz verdiğim üzere araç edinme ile ilgili özel bölüme başlayalım hemen ve de bence bu en karışık konuyu biraz ayrıntılayalım. Toplu taşıma güzel ama şöyle bi arabam olsa da gezsem diyor insan. Öte…

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store