Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

“Hollanda’da Sonraki Günler” Rehberi

evgili dostlar, serinin ilk yazısı olan “Hollanda’daki İlk Günler” Rehberi’ne gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur.

Yazının üzerinden neredeyse üç ay geçti ve acemiliği de biraz atıp kalan işleri de toparladım. Gelen yorumları da göz önüne alarak sıra geldi yazmaya.

Yer: Kasteel en park Rosendael Çeken: Bünyem :)

Hemen belirteyim, yazılacak çok şey biriktiği için bir kaç bölümde yayınlayacağım…

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store