Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

“Hollanda’daki İlk Günler” Rehberi

İki ay kadar önce eşim, 4,5 yaşındaki oğlum ile Hollanda’ya taşındık. Her yeni başlangıç gibi biraz heyecanlı, biraz yorucu, biraz karışık günler geçirdikten sonra az çok yerleşmeyi başardık. Kurulu düzenimiz az çok hazır yani :D

Bu süreçte bir çok şey yaptık, bazılarını el yordamıyla, bazısını sora sora öğrendik. Hal böyle olunca yeni gelecek arkadaşlara öğrendiklerimi hızlıca aktarmaya karar verdim.

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Emrah Önder

Emrah Önder

A Passionate Computer Engineer From İzmir