Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Japonizm

Japonya, teknolojisi ve çalışkanlığıyla her zaman gönlümde taht kuran ülkelerden birisidir. Japonya imparatorunun makam odasını gördükten sonrada minimalizme verdikleri önem dikkatimi çekmişti. Bu kültürü detaylıca incelemek adına Erin Niimi Longhursthurst‘ın yazmış olduğu (Çeviri: Sevinç Seyda Tezcan) Japonizm adlı kitabı okuma kararı aldım ve 2021 yılında bitirdiğim ilk kitap oldu.

Kitap 3 ana başlıktan oluşuyor; Kokoro (Kalp ve zihin), Karada (Beden) ve Şukanka (Alışkanlık edinmek). Doğal olarak kitapta çok fazla Japonca kelime geçiyor, yazar bunların her birisine farklı başlıklar açarak güzelce detaylandırmış. Hikayeli ve detaylı açıklamalar barındıran bir Japonca sözlüğü olarak düşünebiliriz. Kitabın amacı ise, okuyucusuna ilham vermek ve hayat tarzını zenginleştirmek; bunu ilk sayfadan belirtiyor ve bence içeriğiyle de başarıyor.

Erin Niimi Longhursthurst — Japonizm

Kitabın ne tarz hikayelere yer verdiğini anlatmak adına kısa bir bölümü özet geçeyim. Misal olarak Kintsugi Japonca’da “altınla birleştirme” anlamına geliyor. Efsaneye göre bir kişi değer verdiği seramik eşyanın tamir edilişinden hoşlanmayıp, Japon zanaatkârlardan daha estetik ve hoş bir çözüm üretmelerini istiyor. Zanaatkârlar ise seramiğin parçalarını altın ile birleştirerek eskisinden daha değerli bir seramik yapılıyor ve bu zamanla bir sanata dönüşüyor. Kırılan bir şeyin çöp olmayıp, eskisinden daha değerli bir şeye dönüşmesini sağlamış oluyorlar.

Kitap sizlere Japon kültüründen çok şey katacak; ev düzeninden, hayata bakış açınıza kadar. Kitap minimalizm’e de yer veriyor; çok daha geniş bir başlıkta incelemesi hoşuma giderdi ancak anlatılan bir çok konu aslında size bu felsefeyi benimsemenize yardımcı oluyor.

Alışık olduğumun dışında bir kitap türü olmasına rağmen ilgimi çekti ve bana güzel bakış açıları kazandırdığını düşünüyorum. Farklı kültürleri tanımayı seven kişilere kitabı öneririm. Kitaba puanım 8/10.

Kişisel Blog Sitem: omergulcicek.com

Makaleyi alkışlayarak destek olabilirsiniz 🌹

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store