Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Niçin Önlenemez?

Ekonomi bilimi penceresinden küresel ısınma, çevre ve iklim felaketlerine bakış

Ekonomik büyüme demek daha fazla üretmek demektir. Üretim yapmak ise;

Yükselen yem fiyatları ve ortaya çıkan kuraklık Orta Asya ve Orta Doğu’da hayvanların su emdirilmiş karton, plastik gibi şeylerle beslenmelerine yol açıyor. (Kaynak: Reuters kadrajından)
Ağustos 2021 itibariyle Kars ve Şanlıurfa’dan isyanlar ve eylemler yükseliyor…

Paris İklim Anlaşması, Kyoto Protokolü gibi yeşil anlaşmalar yapılsa da devletlerin ve fabrikaların aklında hep şu kuşku olacaktır:

Özetle

Yeşilci manifestolar, zeytin dallı demeçler bir tarafa bırakılırsa devletler ve bireyler sadece kendi çıkarını düşünen ilkel güdülere sahip acımasız varlıklardır. 😈 İnsanoğlunun bu güdüsünün önüne de geçilemez.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği önlenemez. Bu kesinlikle pesimist bir bakış açısı veya kötümser bir tahmin değildir. Dünya küresel ısınma eşiği 1.5 derecedir. Ve bu eşik çoktan aşıldı. Bu noktadan sonra yapılacak her çevreci hareket, zaman kazanma adına yapılmış gariban bir çırpınış olacaktır. Bunu bilen J.Bezos ve E.Musk gibi insanlar, kurtuluş için başka bir gezegen gerektiğinin ve ayrıca zaman kazanmak adına da dünyadaki nüfusun bir şekilde törpülenmesi gerektiğinin farkındalar…

aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor.jpg — 😈

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturne

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me