Şimdilerde Netflix’te olduğu için de çokça eleştirilen; Amerikalılar tarafından elindeki Starbucks kahvesi, Iphone telefonu ile gündemden düşürülmeyen, The Breakfeast Clubfilminin dansını üniversite yıllarında arkadaşları ile canlandırıp “eğlendiği için” onu eleştirenlere, makam odasının kapısında dans ederek cevap veren Alexandria Ocasio-Cortez, yani AOC ve tüm lider kadınlar hakkında bir yazı bu.

Cortez bir kafede barista, yani kahve konusunda uzmanlaşmış bir çeşit barmen, olarak çalışırken şimdi adından sıkça söz ettiren bir lider, görevi şimdilik temsilciler meclisi üyesi olmak olsa da, o bana göre gerçek bir lider. Cesur, doğal, samimi ve kararlı. Bir hareketin içinden çıkarak yükselen bir isim Cortez. Bu bir halk hareketi ve kendilerine sosyalist demokratlar diyorlar. Diğer eyaletlerdeki üyeleri seçimi kazanamasa da onlar mücadeleye devam ediyor çünkü onlara göre “seçim bitti ama adaletsizlik bitmedi.” Yani amaç-araç dengesi kurulmuş ve hedefi belli, ne istediği belli olan bir hareketten bahsediyoruz.

Netflix’teki “Knock Down The House ” belgeselini izlemediyseniz ilk fırsatta izlemenizi tavsiye ederim. Bir kadın düşünün 28 yaşında, normalde eğitimci ama bir kahve dükkanında çalışıyor. Babasını üniversiteye girdiği yıllarda kaybediyor ve ondan sonra hayatının tüm sorumluluğunu alarak, mücadele ediyor. Temsilciler Meclisi üyeliğini kazandığı güne kadar da hayatı kolaylıklarla geçmemiş. Mücadele etmiş ve mücadelesinde en çok şunu öğrenmiş; denemek ve duygularını yönetmek! Belgeselde üç yeri zihnime işaretledim.

  • İlki yeğeni ile sokakta vatandaşlardan oy isterken söylediği bir söz. Diyor ki AOC; “Her on redde karşı bir kabul alırsın. Kazanmanın yolu budur.”
  • İkincisi şu: Bir kahve dükkanında çalışırken, insanların eleştirileri, onu ezmeleri ya da beğenmedikleri her kahve karşısında duygusal gücünü, iç merkezini çok güçlendirmiş Cortez; “ben buna alışkınım” diyor. Sahi gerçekten kazananlar kendilerini hiçbir şeyin şaşırtmasına izin vermeyenlerdir, değil mi? Cortez bunu çözmüş…
  • Bir üçüncüsü de kurt demokrat Joe Crowley ile TV’deki münazaraya hazırlanırken “bir ağırlığım olmalı bir ağırlığım olmalı…”diye içsel konuşmasını yaptığı ve sonrasında “beni küçük görecekler ama ben bunu yapabilirim, ben yeterince iyiyim, ben biliyorum” diyerek önce kendini ikna ettiği an…Tek kelimeyle büyüleyici!

Amerikalılar onu sosyalist olarak görse de, yaptıkları resmi bir sosyalizm savunusundan ziyade tabandan gelen bir halk hareketinin temsilcisi olmak. Bir anlamda Y kuşağı sosyalizmi diyebiliriz buna. 2018 Kasım ayında New York eyaletinin Temsilciler Meclisine seçildi ve yılların kurt siyasetçisine karşı büyük bir başarı kazanarak yaptı bunu. Kolay olmadı, büyük mücadele verdiler, tek bir odadan kocaman bir kampanyayı yönettiler. Diğer eyaletlerde istedikleri başarıyı alamasalar da ilkeleri şunlardı: “Hepimiz için kazanmalıyız.” Onlarda para bizde halk var!”

Lütfen elinizdeki tüm silahları, yani tüm öğrenilmişliklerinizi, mevcut siyasi oyunu, mevcut siyasileri, olanı biteni bir kenara bırakın ve şimdi şu sorulara kendiniz adına cevaplar verin:

  • Kimler siyasete parasız girebileceğini düşünür?
  • Ya da kaç kişi yılların baronlarını, ağa babalarını, tutulu köşe başlarını geçip de bir seçim kazanacağına inanır?
  • Kaç kişi “beni küçük görecekler, beni yok sayacaklar ama ben tüm bunları yapacak güçteyim, ben yeterliyim, ben bilgiliyim” diyerek cümle aleme kafa tutar, meydan okur?
  • Kimler kendi düşüncelerini korkusuzca dile getirir?
  • Kaç kişi makam odasının kapısında dans ederek siyasi rakipleri ile dalga geçer?
  • Kaç kişi siyasete girmişken instagram hesabından makyazsız canlı yayın yapıp, her haliyle insanlarla bağ kurar, sıradan sohbetler de edebilir?
  • Kaç kişi seçilince zafer turunu Meclis önünde bir kaykayla yapabilir?

Doğrusu pek azımız, değil mi? Gönüller ister o ayrı…

Bunları AOC yapabiliyor çünkü o bir Y kuşağı. Ama onu sadece kadın ve genç, yeni nesil diye nitelemek eksik kalır. O yeni bir geleceği, yeni bir aklı temsil ediyor çünkü. “Future is female” dediğimiz, kadın-erkek farketmeksizin dişil bir geleceğin, dişil bilgeliğin temsilcisi…Hayatı çok erken yaşta öğrenmiş, her gün onun kahvesini beğenmeyen insanlara aldırış etmemeyi, kendi yoluna bakmayı keşfetmiş, hayatı dolu dolu yaşamayı seçmiş ve kendi olmayı ilke edinmiş birisi ve tabi ki tek başına değil. Sisteme karşı harekete geçen bir hareket onların ki; Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için dedikleri türden.

En önemlisi ise AOC’nin bir game changer yani oyun değiştirici olabilme gücü. Brad Pit’in Kazanma Sanatı filmini de bu vesileyle oyunu değiştirmek isteyen, kalplerinde cesaret toplamak isteyen tüm kadınlara, gençlere ve sahiden bir şeyleri değiştirmek isteyen herkese önerelim…

Şuraya kapı önü kafa tutma dansını da ekleyelim, The Breakfast Club klibini bulmak size kalsın :))

https://twitter.com/AOC/status/1081234130841600000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1081234130841600000&ref_url=http%3A%2F%2Fpqart.net%2Fkadinlar-oyunun-kurallarini-degistiriyor%2F

Nilüfer Nurgül Özdemir

Vizyon & Konumlandırma Danışmanı

Not: Bu yazı www.pqart.net adresinde yayınlanmıştır.

Facebook | Twitter | Instagram | Slack | Kodcular | Editör | Sponsor

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Nilüfer Nurgül Özdemir

Written by

Cofacilitator, Photographer, Dreamer, PQart V.D.Academy Owner www.pqart.net vizyon.politika. konumlandırma socialmedia @nilufernurgul

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade