Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Kirli Ekonomi Nedir? Türkiyenin Bunalımdan Çıkışı Nasıl Mümkün Olur?

Kirli Ekonomi Modeli Nedir?

Dünya ekonomik forumuna göre kirli ekonominin dünya çapındaki büyüklüğü, küresel toplam GDP’nin %5' ine tekabül etmektedir.

Küresel sermayedar güçlerin öğütücü timsah dişlerinin arasından kurtulamayan bir millet tükenmeye mahkumdur. Bu ülkelerde bağımsızlık sadece kağıt üstündedir.

Türkiye’nin ihtiyacı olan resetlenme ne zaman olur?

Bu tabii ki tarihsel perspektifi dayanak alarak benim kişisel beklentimdir. Umarız ülke herkesi şaşırtacak biçimde en ağrısız acısız bir şekilde bu içinde bulunduğu yapısal çöküşü ve sıkıntılı süreci atlatır.

For collaboration or any project ideas, feel free to text me

Aegeanocturne, nitelikli takipçilerine vizyon katkısı yapacak kaliteli ve özgün içerikler üretir-Di...

Diğer yazıları:

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturne

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me