Klasik Müzik Dinlemek Gerçekten Zekayı Artırır mı ?

Bi kahve molasında klasik müziğin fantastik yolculuğuna çıkmaya var mısınız ? Haydi öyleyse :)

Klasik müzik,rönesans döneminden günümüze kadar gelen Batı Avrupa kökenli bir müzik türüdür.En önemli özelliği çok sesli olmasıdır.Doğu kültüründe halk müziği kadar popüler olmasa da her kesimden dinleyicisi vardır.

Peki neden insanlar için bu kadar anlam ifade ediyor? İnsanlar arasında klasik müziğin zekayı artırdığına dair yaygın bir inanış var.Öyle ki anne karnında klasik müzik dinletilen bebek daha zeki oluyor gibi bir çok söylemler mevcut.Bilim adamlarının şimdiye kadar pek çok çalışmaları oldu.Klasik müziğin ineklerde süt yapımını artırdığından,bitkilerin büyümesini hızlandırdığına ve hatta tavukların daha verimli yumurta ürettiğine kadar bir sürü çalışma var.Tüm bunlarla beraber “ Mozart Etkisi “ diye bir kavram var.Klasik müziğin insan üzerindeki etkileri Mozart Etkisi diye adlandırılıyor.

Gelelim bu inanışın nasıl ortaya çıktığına. Herşey 1991 yılında Alfred Tomatis’in Neden Mozart? (Pourquoi Mozart?) adlı kitabında ortaya attığı klasik müziğin zeka üzerindeki etkisine yönelik teorisi ile başlıyor.Kitapta bundan Mozart Etkisi diye bahsediliyor.

Bunu takiben 1993'te Nature dergisinde yayınlanan bir araştırma büyük ilgi gördü.Kaliforniya Üniversitesi’nde 36 üniversite öğrencisine Mozart’ın Re majör piyano sonatını (K.448) 10 dakika dinletirler.Daha sonra Stanford-Binet Zeka Testine giren öğrencilerin uzaysal yeteneklerinde (kağıt katlama ve kesme becerileri) 8–9 puan artış tespit edilir.Ama bu artış 15 dakika sonra kaybolur.Böylece bu müziğin beynin uzaysal işlev performansını arttırdığını söylerler.

İşte anlaşılamayan yada yanlış anlaşılan nokta tam da burası.Çünkü artış aslında direkt zeka üzerinde değil, işitme ve uzaysal becerilerde artıştır.Fakat medya bu gözlemi büyütür ve “Çocuklara Mozart dinletmek zekayı artırıyor” yönündeki haberler yayılmaya başlar.Ve böylece Mozart Etkisi bir sektör haline gelir.Sırf bunun için Mozart CD’leri satılmıştır.Dahası 1998 yılında ABD’nin Georgia eyaletinde doğum yapmış annelere Mozart CD’leri dağıtılmıştır.

Klasik müziğin dinlenme ve rahatlama hissi yarattığını göz ardı edilemez.Fakat zekayı artırdığı yönündeki ifadeler bir yanılgıdan ibaret.Öylece oturup bir müzikle zekamızı geliştirmeyi beklemektense daha farklı işler yapmak bizim için daha iyi olacaktır. :)

Bu arada yukarıdaki deneye benzer bir deneye de şuradan ulaşabilirsiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.