Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Lafın Dönüp Dolaşıp Geldiği Yer

İllüstrasyon: Münire Bozdemir, 2020

Kovid-19’un sadece sıradan bir soğuk algınlığı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bazı insanlar sıradan bir soğuk algınlığına karşı bile hassas durumda olabiliyorlar. “O zaman onlar da yolculuk etmesinler!” diye celallenenlere bunun çözüm odaklı bir yaklaşım olmadığını hatırlatmak isterim. Kaldı ki “yolculuk etmesinler!” demek, engelli rampası olmadığı için otobüse binmekte zorlanan engelli insanlara “O zaman sokağa çıkmasın!” ya da iş yerinde haksızlık ya da tacize uğradığını anlatan kadına “O zaman evinde otursun!” demekle aynı şey. Yani, problemi ortadan kaldırmak için probleme maruz kalana “yok ol!” demek.

Tavrımızı değiştirmekle ya da haksızlığa uğrayanın yanında durmakla gururumuzu ayaklar altına almış ya da kendimizden taviz vermiş olmayız. Çözümün parçası olmak bir zayıflık değil. Zaten gururumuz sırf başka insanlara saygıdan yüzümüze takacağımız bir maske ya da olacağımız bir Kovid-19 testine bağlıysa demek ki o gurur zaten çoktan kırılmış ve biz yanlış sebeplere bağırarak aslında daha da büyütüyoruz gururumuzun aldığı o hasarı.

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store