Müşteri ve Satıcı Hesap Grubu Tanımlama

Ana hesaplar gibi müşteri ve satıcı hesaplarıda farklı hesap gruplarında toplanabilir.(yurtiçi, yurtdışı vb.)

MÜŞTERİ HESAP GRUBU YARATMA(OBD2)

Mali muhasebe(yeni)- Müştri ve satıcılar muhasebesi-Müşteri hesapları-Ana veriler-Müşteri ana verileri yaratma hazırlıkları- Müşterilere ilişkin hesap gruplarının tanımlanması şeklindeki menü yolu izlenerek aşağıdaki ekrana gelinir.

Yukarıdaki ekranda sistemdeki müşteri hesap grup listesi vardır.Yeni girişler ikonu ile yeni bir müşteri grubu yaratılabilir.

Hesap grubu olarak 4 haneli kodumuzu yazarız tanım kısmına açıklamamızı yazarız daha sonra alan durumu kısmındaki incelemeleri hangi alanların zorunlu hangi alanların isteğe bağlı ya da gizli olacağını belirleyip kaydet ikonuna basarız .

Requeste kısa açıklama yazdıktan sonra kaydederek müşteri hesap grubumuzu tanımlamış oluruz.

MÜŞTERİ HESAPLARI İÇİN NUMARA ALANI OLUŞTURMA(XDN1)

Mali muhasebe(yeni)- Müştri ve satıcılar muhasebesi-Müşteri hesapları- Ana veriler- Müşteri ana verileri yaratma hazırlıkları-Müşteri hesapları için numara alanlarının yaratılması şeklindeki menü yolu izlenerek yukarıdaki ekrana gelinir.Açılan ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Kalem işareti olan aralıkları tıklanarak numara aralıklarının olduğu ekrana geçilir ve +Aralık ikonu ile yeni numara aralığı eklenir.

Listede olmayan bir no ve karşılığındada listede bulunmayan bir numara aralığı girilerek yeni aralık oluşturulabilir.

NUMARA ALANLARININ MÜŞTERİ HESAP GRUPLARINA TAYİNİ (OBAR)

Numara aralığının hesap grubuna tayini işleminin yapılması gerekir.Bunun için aşağıdaki menü yolu izlenir.

Mali muhasebe(yeni)- Müşteri ve satıcılar muhasebesi- Müşteri hesapları- Ana veriler- Müşteri ana verileri yaratma hazırlıkları- Numara alanlarının müşteri hesap gruplarına tayini

Yukarıdaki ekranda konumlandır ikonu ile yarattığımız müşteri hesap grubunu bulup, numara alanı kısmına hangi aralığı kullanmasını istiyorsak onu yazarız(mevcut bulunanlardan yada yeni oluşturduğumuzu) ve kaydet ikonu ile çıkarız. Request kaydedip işlemi tamamlarız.

Satıcılar için ise aynı işlemler aşağıdaki menü yolu üzerinden yapılır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.