Image for post
Image for post

Medium’da Takipçi Nasıl Artırılır?

Mustafa Gerdan
Oct 7, 2019 · 3 min read

Medium platformundan bana ilk bahseden Bulent Keles olmuştu. Bir muhabbet ortamında böyle bir platform olduğunu ve çok kaliteli içerikler üretildiğini söylemişti. İlk baktığımda neredeyse hiç Türkçe içerik yoktu ama Medium’un kendisi her dilde içerik üretilmesi için var gücüyle çalışıyordu. O zamanlar sadece okuyucu olarak dahil olup olan biteni anlamaya çalışıyordum ve ilk yazımı girmem zaman aldı. Neden kendi web sitemde değil de burada yazmam gerektiğini anlayamamıştım. Sonunda Medium’u ayırt eden özelliğin takipleşme olduğunu anladım. Bir yayını, bir yazarı ya da bir etiketi takip edebilirsiniz ve bu takip etmeleriniz sonunda Medium size özel bir içerik yelpazesi hazırlar. Böylelikle sadece istediğiniz konularda kaliteli içeriklere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

İşte bu takip etme özelliği sadece takip eden olduğunuzda gayet güzel çalışıyor. Esas mesele yazıyorsanız sizi takip edecek insanlar bulmakta. Her platformda olduğu gibi Medium’da da ‘takipçi kasan’ birçok kullanıcı görürsünüz. Yazdıkları yazıdan çok o yazıyla kaç takipçi daha kazanacaklarına önem verirler. Bu ise ya daha az takipçi gelmesine ya da öylesine takipçi gelmesine sebep olur.

Medium’da uzun yıllardır okuyan/yazan biri olarak gözlemlediğim takipçi artırma yollarını naçizane sizlerle paylaşmak istiyorum. Takipçi artırmak kulağa olumsuz bir şey gibi gelse de, yazarlar okunmak ve fikirlerini diğer insanlara ulaştırmak için yazarlar. Dolayısıyla daha çok okunmayı istemek sadece şöhret için olmayabilir. Fikrinizin başka insanlarda akislerini görmek şöhretten daha güzel hisler uyandırır içinizde.

Hadi başlayalım.

 • İlk ve en önemli husus özgün içerik üretmektir. Sağdan soldan duyduklarınızı ve başkalarının çektiği hazır fotoğraf/videoları paylaşmak yerine tamamı size ait olan özgün içerikler üretin. Emin olun Medium okuyucusu bu ülkedeki en kaliteli okur kitlesi. Onları sahte içerikle kandırmanız mümkün değildir.
 • İkinci önemli husus yapmacık taleplerden kaçının. Yazıma şu kadar beğeni verin, beni takip edin, bu yazıyı websitemden de okuyun, Instagram’da resimlerime de bakın tarzında talepleriniz karşılık bulmayacağı gibi, okuru sizden soğutacaktır. Siz kaliteli içerik üretmeye bakın, bırakın insanlar sizi istediği yerden bulup takip etsin.
 • Üçüncü olarak hedef kitleniz olmasını istediğiniz insanların hangi konularda okumak istediğini belirleyip o konularda özgün ve güncel içerik üretin. Az sayıda da olsa belli konulara ilgi duyan takipçilerinizin olması daha iyidir.
 • Kaliteli okurlarınız olsun istiyorsanız kaliteli içeriğiniz olmalı. Bu yüzden imla hataları yapmaktan kaçının, anlatım bozukluğu yapmayın. Yazılarınızı mutlaka bir kez gözden geçirin. Mükemmel yazmak zorunda değilsiniz ama kötü yazmamak sizin elinizde.
 • Çok takip edilen yazarların neleri doğru yaptığına mutlaka göz atın.
 • Sık sık yazın.
 • Yazılarınızı mutlaka sosyal medya platformlarınızda paylaşın. Paylaşırken yazınıza ilgi duyabilecek çok takipçisi olan insanları etiketleyin.
 • Yazınızı sosyal medya platformlarında ücretli olarak istediğiniz hedef kitleye göstermeyi deneyin. Küçük harcamalar yaparak çok sayıda insana ulaşabilirsiniz.
 • Medium’un kurallarını çiğnemeden yazın.
 • İnsanların paylaşmaktan utanmayacağı, paylaşmayı isteyecekleri içerikler üretin.
 • Yazılarınızı eşinize, dostunuza, babaannenize gönderin. Bu sayede Medium’da olmasa da gerçek hayatta takipçilerinizi artırmayı ihmal etmemiş olursunuz.
 • Medium’un bir blogger ekosistemi olduğunu unutmayın. Diğer bloggerları aynı mahallede yaşadığınız yazar arkadaşlarınız gibi düşünün. Onlarla imkanınız olduğu kadar tanışabilir, birlikte kahve içebilir, ortak yazılar yazmayı deneyebilirsiniz. Hatta ortak bir buluşma bile düzenlenebilir. Bu sayede hem ekosistemin sağlığı korunmuş olur, hem de ekosistem büyümeye devam eder. Yazar-okur buluşmaları düzenlenmesi gerektiğine de inanıyorum bu anlamda ama kendim Türkiye’de yaşamadığım için organizasyonunu yapamıyorum. Bu konuda yardımcı olmak isterseniz bana yazabilirsiniz.

Akla geldikçe buraya eklemeye çalışırım, şimdilik bu kadar olsun. Bu vesileyle son madde olarak da yazınızı çok uzatmamanızı tavsiye ederim.

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Mustafa Gerdan

Written by

Entrepreneur / www.wolony.com

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Mustafa Gerdan

Written by

Entrepreneur / www.wolony.com

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store