Merkezinizde ne var?

Gelin bir pazar akşamı hayatımızın merkezinde ne olduğunu sorgulayalım?

https://goo.gl/K54uWq

Öncelikle selamlar dünyalı dostlarım! Son bir kaç aydır 2–3 tane dersi verip sınıf geçmek dışında tam olarak hiçbir şey yapmadım diyebilirim. Gariptir ki insan hiçbir şey yapmasa veya yapmadığını iddaa etse bile bir şeyler yapar. Düşünür sorgular filan. Uzun girişleri sevmiyorum o yüzden hop badanak konuya gireceğim zamanı değerli dostlarım.

İnsanoğlu yapısı gereği amaçlar ve gayelerle hareket eder. Yaptığımız her hareket bir amaca yöneliktir. Bilinçli veya değil hapşurmak bile burundaki mikropları atma amacındadır. Bunun biz farkında olmasak da bilinçli yaptığımız şeylerin farkındayız. Yoksa bu kadar telefon alarmı boşa mı kuruluyor? Ama bazen akıntıya sürüklenir kısa hedeflerimizle oyalanır ve durup düşünmeden epey zaman geçirmiş oluruz. Neden sorusu 5N 1K’dan en sevdiğim sorudur. Nasıl?’ı da severim ama bir Neden? değil.

Günlük hayatta yaptığımız tercihlerin hepsi bir nedene dayalıdır. Bu ufak nedencikler de koca büyük bir Neden?’e dayanır. Bu koca neden de hayatımızın merkezine neyi koyduğumuza göre değişir ve burada gruplara ayrılırız. Merkezler zaman içinde değişebilir. Anlık olarak birbirlerin bastırabilirler. Merkezlerimizde üç aşağı beş yukarı bir kaç temel öge vardır. Kendimce tespit ettiğim kadarıyla bunlar:

Güç-Otorite-Başarı / Para-Mülk / Din-Tanrı-Maneviyat / Haz-Mutluluk

Bunların herhangi biri veya nadiren başka bir şey merkezde olmak zorundadır. Merkezde olan öğeye bağlı olarak ondan çıkan uzantılar merkezdeki öğeyi gerçekleştirmek adına ne yapsa kişice mübahtır. Şöyle ki Gücü merkeze almış birisinin kendisinin otoritesini zayıflatıcak bir konuda yalan söylemesi mübahtır ve söyler de. Kendince haklıdır da. Para merkezli birinin daha fazlası için birini ezmesi mübahtır ve ezer de. Oda kendince haklıdır çünkü hayatın amacı merkezde paradır. Din veya maneviyat merkezli bir insan ahlak uğruna kendisinin zararda olmasına karşın dürüst kalabilir. Bu uğurda parasını ve zamanını harcayabilir. Haz peşinde bir insan bu uğurda ahlaksız eğlemlerde bulunabilir yalan söyleyebilir bu uğurda para harcayabilir.

Aslında Güç ve Para merkezli insanlar da Haz peşindedir ama dolaylı yoldan buna varırlar. Kimisine sadece para kazanmak bile haz verebilir.

Şimdi bu merkezlerden hangisinin ideal olduğu kanısına varamayız. Ancak hangilerinin kendi içinde tutarlı olduğuna karar verebiliriz. Bunu yaparken çok sevdiğim ve bence insanların uzun uzun düşünmesi gereken bir pencereden bakalım.


Bundan 100 yıl sonra siz ölmüş olacaksınız

Bundan 1000 yıl sonra torunlarınızın torunları soyunuz sopunuz hep ölmüş gitmiş olacak.

Bundan 100.000 yıl sonra muhtemelen insanlık kalmacak. Türümüzün sonu gelecek.

Bundan 5 Milyar yıl sonra güneşimiz sönecek. Bütün sistemimiz karanlığa düşecek.

Bundan Trilyonlarca yıl sonra evrenimizdeki son ışık sönecek ve sonsuz karanlığa bürünecek.


En azından bildiğimiz kadarıyla sonumuz bu şekilde olacak. Kocaman ölümlü bir evrende yaşayan ölümlü minik canlılar olarak bu andayız. Aslında hayatlarımızı ne şekilde yaşarsak yaşayalım bütün evreni simsiyah buz gibi bir son bekliyor. (Buz gibi benzetmesi burada epey sıcak kalıyor). Şimdi böyle bir tabloda durup düşünmemiz lazım. Gücün hiç bir önemi yok çünkü insanlığın sonu gelicek ne yaparsanız yapın siz öldükten sonra bütün emeğiniz boşa gidecek. Mülkiyatın hiç bir önemi yok çünkü ne yaparsanız yapın evrenin bir sonu gelecek. Bütün uğraşlarınız boşa gidecek. Kalan ikisi farklı ama.

İlk seçeneğimiz bütün bunlar boşa var: Nihilist bir şekilde yaşayacağız. Para pul güç otorite inanç filan boş işler. Buna bağlı olarak hazlarımızın zevklerimizin peşinde koşacağız ve bu uğurda her şey mübah olacak. Hiç bir maddiyat hiç bir ahlaki değer hazdan önemli değildir diyeceğiz.

İkinci seçenek bütün bunların boşa var olmadığını düşünüp: Din / Tanrı / Maneviyat gibi şeylere yöneleceğiz. Ahlakı her şeyden üstün tutup bu uğurda yaşayacağız. Gerekirse hazlarımızın çıkarlarımızın üstünde tutacağız.

Bu ikisinin dışında görüşler veya davranışlar olabilir. Tabi burada şunun altını çizmek gerek ahlaklı olan hazlardan her iki grup da faydalanır. Nihilist biri ahlaklı davranabilir veya Maneviyata yönelmiş biri ahlaksız davranabilir. Ancak bunlar tutarsız bir hatadan ibarettir. Sözlerimi burada bitirip bu konu hakkında Kuran’dan en kısa sure olan Asr Suresini paylaşmak istiyorum:

Andolsun akıp giden zamana ki;
İnsanlar zarardadır.
Ancak inanıp erdemli davrananlar, birbirlerine gerçeği öğütleyenler ve birbirlerine sabretmeyi öğütleyenler hariç.