Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Mitolojik İnciler ile Kişisel Öğrenme Ağı

“Zeuslar var oldukça benim ciğerimi o kartal gelip deşecek”

Kişisel Öğrenme Ağı serisinde mitolojiye meraklı bir podcasterı konuk ettim. Mitolojik İnciler podcastini yapan Pandora ile öğrenme ağını, nasıl öğrendiğini ve meraklarını konuştuk.

Bölümü hemen dinleyebilirsiniz.

Bölümde Pandora’yı yakından tanımaya çalıştım. Özellikle kim olduğunu paylaşmıyor. Pandora ismini kullanmayı tercih ediyor. Bölümde Pandora isminden önce ise Semele ismini kullandığını söyledi.

Semele Yunan mitolojisinde, Kodmos ve Harnonia’nın kızı, Zeus’un vurulduğu kadınlardan biri ve Dionysos’un annesi. Hera bir sütnine kılığına girerek Semele’ye şöyle der: “Zeus’a yalvar da sana kendini tanrı olarak bütün görkemiyle göstersin.” buna kanan Semele, Zeus’tan böyle bir dilekte bulunur. Zeus, şimşek ve yıldırımla kendini gösterir ve Semele sanar.

Semele’nin hikayesinin devamını Mitolojik İnciler’den dinlemelisiniz.

Pandora, Semele isminin kendisine nereden geldiğini ancak daha sonra Semele’nin depresif bir karakter olması nedeniyle vazgeçerek Pandora isminde karar kıldığını anlattı.

Bölümde ayrıca son dönemde en beğendiği mitolojik hikayelerden birisinin Kirke’nin olduğunu anlattı. Kirke’nin de hikayesi elbetteki Mitolojik İnciler podcastinde var.

Hiç tanımadığım bir sürü arkadaşım var

Pandora, podcast sayesinde hiç tanımadığı bir çok arkadaşı olmasından memnun. Hala şaşkınlık yaşadığını ve podcastinin bu kadar çok dinlendiğini bilmediğini de ekliyor. Sosyal medyadan takip ederseniz arada buluşmalar düzenliyor. En son İzmir’de fotoğraf atıp gelin demişti. Tanışmak ve konuşmak için çok keyifli birisi.

Bir keresinde de bir takipçisi, “Doğum günümde yalnızım ve seni dinliyorum” diye mesaj atmış. Pandora sohbet ettiklerini ve daha sonra hikayesinde de paylaşarak insanarın doğum gününü kutlamasına vesile olduğundan da bahsetti.

Bölüme dair çok az şeyi burada yazdım. Bölümü dinlediğinizde çok daha fazlasını bulacaksınız.

Özellikle bölümde, Pandora’nın dinleyiciler için 2 sorusu var. Yanıtlarınızı ve önerilerinizi sosyal medyadan @mitolojikinciler ve @kupelicagri üzerinden paylaşabilirsiniz.

--

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Çağrı Küpeli

Çağrı Küpeli

Eğitmen, Eğitim Tasarımcısı, Meraklı, Yaşam boyu öğrenen. @meraklistesi podcast yayını sahibi, @kupelicagri #egt

More from Medium

Blue Sky Democracy, Part 9: Expanding the role of the Remuneration Tribunal

Are we prepared to teach honest history? Placing Indigenous peoples in the conversation

Exipure Supplement Detailed Reviews Don’t Buy Exipure Until You Read This Exipure Honest Review.

Measured Optimism in The Gambia as Stakeholders Consider the TRRC’s Final Report