Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Mobbing’in Hukuki Boyutu

Av. özümcan deniz pektaş diyor ki: “Birisinin kaldırabileceğinden fazla yük yüklemeniz de mobbing anlamına gelir”

Merak Listesi’nde #mobbing serisinin ikinci bölüm konuğu avukat Özümcan Deniz Pektaş idi.

Bölümden notlar kısaca şöyle:

Mobbing’in net bir amacı olmalı. İşten çıkarmak, yıldırmak, kendisini rezil etmesini sağlamak, işten istifa etmesini sağlamak.
6 aylık bir süre sistematik olmasını göstermek için. Ancak işin özelliği göz önünde bulundurulduğunda bu süre kısalabilir.
Kanıt konusunda yazılı delile bakılır. Kayıtlara bakılır. Mobbing’e uğrayan kişi kanıt toplamalı.
Bütün düşmanca durumlar mobbing değildir. Bunun şartları var.
Uzaktan çalışma döneminde mobbing’in şartlarından birisi olan “iş yeri” kıstası kalktı. Pek çok sektör cafede ya da birisinin evinde çalışıyor. Burada kişinin dışlandığı, davet edilmediğini kanıtlamak oldukça zor.
Yeni iş modelleri ile mobbing tanımında yeni bir tanıma ihtiyaç duyuluyor.

Bölümde en şaşırdığım nokta ise şu oldu:

Mobbing’in hep üstten ya da iş arkadaşından olabileceğini konuştuk ancak özellikle mavi yakada şeflerini ve yöneticilerini çalıştırmamak için sistematik bir mobbing olabileceğinden de bahsetti.

Bölüm Spotify, Apple ve Google Podcastlerde!

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store