Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Nasıl Yan Proje Fikri Bulursunuz?

Baştan belirteyim, sihirli bir numarası yok. Anahtar kelime: iletişim.

Photo by Lala Azizli on Unsplash
Coming Soon Kit’in coming soon ekranı :)

Fikir ne kadar önemli?

1 — Yaptığım işin nasıl para edeceğini bilmiyorum

Coming Soon Kit tanıtımlarından bir görsel

2 — Zaten bir çok fikir çoktan yapılmış

3 — Aklımdaki projeyi yapacak yeterliliğim, ekibim, zamanım ve param yok.

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store