Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Ne Ağzımın Tadı Var, Ne Canda Huzur!

Sakınmak, kaçınmak, korunmak, dikkat etmek… Ne varsa yaptık ama olmadı. İsmi lazım değil virüsü gelip bizi de buldu ailecek. Önce kabullenmek istemedik, kesin üşütmüşüzdür tesellileri. Sonra test olduk. Birimiz pozitif, diğeri negatif. Bu testler de yüzde yüz doğru sonucu vermiyormuş, bazen grip olanlar da pozitif çıkıyormuş dedik. Ardından ateş, öksürük, halsizlik… Sağlık ne büyük nimetmiş.

Bi yandan evden çıkmıyoruz, ama bir yandan da henüz tam kabullenmiş değiliz. Üçüncü gün aynı anda eşimle ağzımızdaki tat gidince kabullenmek zorunda kaldık. İsmi lazım değil…

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store