Neden Kişisel Blog Yerine Medium’da Yazmalı?

Birçok kişiden bu soruyu duyuyorum ve hepsine aynı cevabı vererek başlıyorum. Yazılarını aynı anda ikisinde birden yayınlayabilirsin; sadece bunu doğru şekilde yapmayı öğrenmelisin.

Mustafa Gerdan
Aug 12, 2018 · 3 min read

Hey Gidi Yıllar

Blog yazan insanlar olarak hepimiz yıllarca kendi websitelerimizi kurup kör topal götürdük. Yeterli teknik kapasitemizin olmaması ve devamlı değişen tasarım trendleri sebebiyle websitelerimiz kısa süre içinde demode oluverdi. Birkaç yılda bir yenilenme çabasına girdiysek de, birçoğumuzun kişisel websitesine bugün baksak maalesef eski bir görüntüye sahip ve birçok teknik hata barındırıyor.

Yazdığımız blog içeriklerine arama motorlarının keyfine göre gönderdiği trafiklerle sevinip üzüldük uzun yıllar. Ta ki Medium gelene kadar.

Vat is Midyum?

Ben Medium’u bloggerların sosyal medya platformu olarak tanımlıyorum. Yazılarımız hem kendi websitemizde olduğu gibi arama motorlarından trafik alıyor -ki Medium’un teknik altyapısından ötürü daha iyi trafik alıyor-, hem de takipçilerimize bildirim gitmesi ve akış sayfalarına yazımızın düşmesinden ötürü ayrıca trafik geliyor. Dolayısıyla kendi websitemizde olduğundan birkaç kat fazla okunabilme imkânına sahip oluyoruz.

Kanoni Kıl

Öte yandan bu içerikleri kişisel websitemize hiç girmiyor olmak, websitelerimizin trafiğini aşağı çekeceği düşüncesiyle oraya da girmek isteyebiliriz. Bunun için doğru yol ‘canonical’ kullanmak. Bunu kolay yoldan yapmanın yolu, eğer kişisel websiteniz Wordpress altyapısıyla çalışıyorsa Medium’un kendi sağladığı şu eklentiyi kullanmak. Farklı bir altyapıya sahip websiteniz varsa biraz daha uzun yolu için Medium’un tavsiyelerini buradan okuyabilirsiniz.

Adamlar Yazıyor

Nihayetinde baktığınızda Medium, dünyanın en iyi bloggerlarının özgün içerik yazdığı ve her gün onbinlercesinin yayınlandığı tek bir website. Dolayısıyla arama motorlarının gözünde ballı badem, şeker şerbet bişey. Böyle bir websitesinin bir parçasının sizin olması da güzel ve daha çok trafik almanıza yarayan bişey.

Takibe Takip

Sosyal medyanın ilk yıllarında hemen hepimizin yaptığı ‘takibe takip’ mantığı Medium’da çalışmıyordur diye tahmin ediyorum. Bu kadar aklı başında okur ve yazarın olduğu bir yerde takip olayının o seviyede olduğuna inanmıyorum. Canım denemek istemiyor da değil, ama yazılarımı okuyanların sırf onları takip ettim diye beni takip eden insanlar olmalarını istemem. Dolayısıyla gerçek okurlardan oluşan bir takipçi kitlesine sahip olma imkânı olan Medium, bu açıdan da çok tatlış bi yer. Her yazınızla gelen yeni takipçiler, her yeni takipçiyle zaman içinde daha çok okunan yazılar ve gelen aklı başında yorumlar… Bence yazmanın keyfi de burada zaten.

1 Saniye 7 Saniyedir

Medium’da üretilen Türkçe içeriklerin hemen hepsi ‘Türkçe Yayın’da yayınlanıyor. Bu içerikler de arama motorlarından gelen, 5000 takipçimizden gelen ve takipçimiz olmayan Medium kullanıcılarından gelen trafik sayesinde her 24 saat içinde 150 saat boyunca okunuyor. Yani 1 günde 150 saat okuma yapılıyor. 1 saniyenin 7 saniye olması durumuna ben halâ alışabilmiş değilim. Bu durum yazarlarımızın saatlerini ve günlerini düşünmeye ve yazmaya adamasının bir neticesi tabii. Medium da onların eseri. O yüzden hepsine sizin adınıza teşekkür ediyorum.


Kağıda yazanları veya kişisel websitesine yazanları da Medium’da yazmaya davet edelim. Gelecek nesillere bugünkü insanımızın düşüncelerini aktarmak için en güzel yol bu bence. 50 sene sonra çocuğumun ve torunlarımın girip bugün yazdığım yazıları okuyabileceğini düşünmek bana yazmaya dair ayrı bir heyecan veriyor. Dedemiz şu konuda ne düşünmüş diye bir araya geldiklerinde açıp bir tanesinin okuduğunu ve diğerlerinin dinlediğini düşünüyorum da… Yazmak güzel be!

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Mustafa Gerdan

Written by

Entrepreneur / @Wolony

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade