Rol Model Bulunamaması Üzerine

Dünyanın en eski sorularındır biridir: “Bu gençlik nereye gidiyor?” Dünyanın en eski sorularından biridir çünkü her nesil kendi özelliklerini de beraberinde getiriyor. Soru aynı fakat değişkenler sabit değil. Her nesil için yeni cevaplar bulmak elzem. Yalnız nefsimizden değil neslimizden de sorumluyuz.

Gençlerden, büyüklerin yaptıkları hataları yapılmaması istenir, iyinin ve güzelin peşinden gidilmesinin öneminden dem vurulur. İyi ve güzeli bulup tüm ruhumuza sirayet ettirme gayesinde olan gençler nasıl bir yol izlemeli? Her gün bir şekilde. maruz kaldığımız sosyal medyayı nasıl kullanmalıyız? Kendi suretleriyle meşhur olan insanlar arasında, fikirleriyle farkındalık oluşturmak isteyenlerin ikinci plana atıldığı bu toplumda iyi ve güzel nedir? Hepimizin evinde artık bir mecburiyet olarak algılanan televizyonlarda, fikir adamlarının yerine dalkavuklarını sözde reyting uğruna tercih edildiği toplumda, biz gençler olarak nasıl kendimizi geliştireceğiz? Eski dönemlerde çağa yön veren insanlar bulunurdu, günümüzde ise çağ kendi adamlarını kendi oluşturuyor. Buradaki sorun, ilahiyatçıların hangi hadis sahih, hangi hadis mevzu tartışmasından daha mühimdir. Ahlaken çöken bir toplum hangi hadisin sahih olduğunu bilse faydası ne olacak.

Sosyal medyada beğeni uğruna en mahrem konulara rahatça giren, en mahrem yerlerini çekinmeden sergileyen insanların ahlaken çökmesine hangi kuruluş, hangi fikir adamı dur diyecek. Yaptığının yanlış olduğunu bilerek yapan insana, yaptığının yanlış olduğunu anlatmanın bir değeri yoktur. Bir gencin nasıl davrandığı yalnızca onun toplumdaki yerini belirlemez, aynı zamanda o toplumun yapısının neye teveccüh ettiğini de belli eder.

Bağımlılık zilletini taşıyan, geleneksel kurumları tahrip edilmiş, kadroların darmadağınıklığının acısını çeken bir toplumun tüm suçunu gençliğe yüklemek haksızlıktır. Buradaki mühim soru gençliğin sonunun ne olacağı değil, gençlere iyi bir rol model olup olamadığınızdır. Kendimize rol model olarak uygun bulduğumuz edebiyatçıların, âlimlerin, münevverlerin yıllar önce vefat etmelerinin hüznü içerisinde yaşayıp gidiyoruz. Onlardan, değişmeyen sayısız incelik, güzellik, derinlik öğrenmeninde mutluluğu içerisindeyiz. Gençlik kelimesini lügatlarında tecrübesizlik yerine cevher kelimesiyle yer değiştirmiş, rol modellerin ümidiyle. . .

Facebook | Twitter | Instagram | Slack | Kodcular | Editör | Sponsor