Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Şiddetsiz İletişim Günlükleri

Siz Çakallarınızla Tanıştınız mı?

Şiddetsiz İletişimin yargıcı düşüncelerle başa çıkma yaklaşımı

Photo by Gehison Gehison G.A on Unsplash

Siz çakallarınızla tanışmış, iki hoşbeş etmiş miydiniz?

İçinizde bir çakal sürüsü yaşıyor aslında, fark etmemiş miydiniz hiç? Üzülmeyin, şimdiye kadar tanışmadıysanız gelin ben sizi tanıştarayım.

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store