Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Spotify Podcast Listelerinde Neye Dikkat Ediyor?

Photo by @felipepelaquim on Unsplash

Spotify #podcast ‘leri neye göre listelediğini açıkladı. Tabii ki ABD listeleri için açıklanan bu sürecin biz podcast üreten herkesi ilgilendirdiğini düşünüyorum.

Podcast’leri sıralamalar ve kürasyonlara dahil ederken açıkladıklarından öne çıkan cümle şu:

“Dinleyicileri hem büyük hem de küçük şekillerde hareket ettirme yeteneğine sahip içerik üreticilerini ve hikaye anlatımını arıyoruz.”

Eğer hazırsanız, podcastlerde Spotify editöryel ekibinin önemsediği kriterleri sıralıyorum:

🎙 Biz dinleyicileri kendinize bağlayın ve dinlemeye devam etmemiz için bize bir sebep verin
🎙 Bizi hem eğitin hem de eğlendirin (ör. anlatı, araştırmacı gazetecilik, vb.)
🎙 Özgünlük ve kapsayıcılık
🎙 İlgi uyandıran konuşma yoluyla bizi aydınlatır veya meydan okur
🎙 Teması ve üretim değeri genelinde tutarlı,
🎙 Twist ve beklenmedik sürprizlerle dolu (ör. gerçek suç, belgesel)
🎙 Karakter odaklı ve/veya inanılmaz bir sunucu kimyasına sahip (örneğin, röportaj odaklı şovlar)
🎙 İyi ve etkili araştırma ve farklı görüşler içermesi (ör. haberler ve politika, bilim, tarih)
🎙 Dinamik ve akıcı bir dinleme deneyimi sunması
🎙 Deneysel format (ör. kurgu, müzik, komedi)

Kriterler arasında fark ettiyseniz ses kalitesi yazmıyor. Ekibe göre ses kalitesi önemli ancak profesyonel olmak zorunda değil. Ses kalitesinde dikkat ettiklerinin dinleyicinin dinleme zevkini bozmayacak bir ses olması.

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store