Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Su Gibi Olmak

“Zihnini boşalt, biçimsiz ol, şekilsiz, su gibi Suyu bardağa koyarsan, bardak oluverir. Suyu şişeye koyarsan, şişe oluverir. Demliğe koyarsan, demlik oluverir. Su hem akabilir, hem gürleyebilir. Su ol, dostum (be like water, my friend)”

Yukarıdaki sözler Bruce Lee’nin kendi felsefesini anlatmak için kullandığı sözlerdi. Bu hafta bir de aşağıdaki yazıya rastladım. Yazarını bulamadım. Sizinle olduğu gibi paylaşmak istedim. Su gibi olmak ve suyun akışı gibi hayatın akışına güvenmek üzerine düşünürken bana iyi geldi.

“Yağmur yağdığında yokuş aşağı akar. İstenirse yağmuru bir kovada toplayıp yokuş yukarı taşıyabilirsiniz ancak suyun doğal eğilimi en alçak noktaya doğru akmaktır.

Hayattaki çoğu durumun bir eğilimi vardır (cisimlerin akmak istediği bir yön). Akışa karşı gitmeyi seçebilirsiniz (tıpkı suyu yokuş yukarı taşımayı seçebildiğiniz gibi), ancak durumun yönü/meyili ile çalışmanın bir yolunu bulduğunuzda sonuçlarınız daha iyi olma eğilimindedir.

Eldeki dış güçlerden yararlanmak için kendinizi konumlandırın ve aynı birim çabadan daha fazlasını elde edeceksiniz. Enerji korunur ve sonuçlar çoğalır.”

Bu konuda 10 Aralık 2020 yılında hayatın akışına güvenmek üzerine biraz bocaladığım ve gelecek kaygımın arttığı, iş bulamadığım bir süreçte yazdığım şu yazımı paylaşmak istedim. Hayatın Akışına Güvenmek. Nereden nereye gelmişim demek için böyle yazıları iyi geliyor. Ne dersiniz?

NOT: Bu yazı merak bülteninin 6. sayısında yer almıştır. Bülteni okumak ve abone olmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

--

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Çağrı Küpeli

Çağrı Küpeli

Eğitmen, Eğitim Tasarımcısı, Meraklı, Yaşam boyu öğrenen. @meraklistesi podcast yayını sahibi, @kupelicagri #egt

More from Medium

Dreaming for King-Freedom!

Dave East- Hoffa Review

Low level IQ and “Whitepride”: the West’s arrogance

Monopoly rules no one knows about and how to win | Nick Tsagaris