Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Türkiye’den Amerika’ya Girişimcilik

Sınırlar kapatıldı, vizeler durdu. Peki Türkiye’de olup Amerika’da girişimde bulunmak mümkün mü? Zorlukları nelerdir? Ne yapmalı…

Bu gibi konularda zaman zaman içerikler üretiyorum.

Şimdilerde bunu videolar ve podcastler yoluyla da yapmaya çalışıyorum.

Bunun bir meyvesini buraya bırakıyorum. İlgi duyarsanız kanalıma buyrun.

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store