Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Bir yazılımcı olarak Türkiye’den gitmek

Photo by Kadir Celep on Unsplash

Hakkımda

Neden?

2015

1/3

2020

İngilizce

https://www.youtube.com/watch?v=MejA5zBQdG0

Gelecek Kaygısı

https://www.youtube.com/watch?v=39NJ5pDEMAo
https://twitter.com/ProfDemirtas/status/1329868233709674498
 • Ekonomik şartlar — Altında yatan bir sürü sebep var tabi; kriz, döviz kurları, vergiler, ayakkabı kutularında kaçırılan paralar, millet açlık sınırının altında hayatta kalmaya çalışırken, evine ekmek dahi götüremezken inşaa edilen saraylar vs. Açıklanan saçma sapan reform paketleri, aldığımız nefesten bile alınan bitmek bilmeyen vergiler…
 • Adaletsizlik — Suçluların serbest bırakıldığı, elini kolunu sallaya sallaya gezdiği, suçsuzların ise haksızca içeri atıldığı, fikir özgürlüğünün dibine kadar kısıtlandığı bir ülkeye dönüştük. Yıllarını vatanına hizmet etmiş vatansever askerler bir tiyatro adı altında hapislerde çürüdü, hala çürüyor. Hükûmet karşıtı söylemlere sahip diye yine içeri atılan gazeteciler, siyasetçiler, öğrenciler… Bunlar hepimizi güvensiz bir ortamda yaşadığımız gerçeğini yüzümüze vuruyor adeta. Bu satırları Türkiye’de olsam yazamazdım mesela. Bu kadar özgürüz, bu kadar adaletliyiz işte.
 • Yorucu hadiseler — Ekonomik kriz, Gezi Parkı eylemleri, ergenekon, terör, darbe… Ne çok olay yaşamışız. Yaşadığımız travmalar da cabası. Gencecik yaşımızda teknolojiye bilime kafa yormamiz gerekirken saçma sapan hadiselerle yorulduk. Gerçekten bunu haketmiyoruz.
 • Terör— Isis, pkk derken sokakta yürüyemez olduk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir ara bombaların ardı arkası kesilmiyordu. Acaba bugün nerede patlama olacak diye bekliyorduk. Ankara, Vodafone Arena, Taksim patlamaları… Genci yaşlısı nice hayatlar kayıp gitti, bir hiç uğruna.
 • Siyaset — Ülkede bu kadar ön planda olan başka bir gündem var mı? Siyaset kadar sevmediğim bir şey yok sanırım. Yaşım 28 ama muhalefetinden iktidarına sağolsunlar her gün 78 hissetmemi sağladılar.
 • Nefret, taciz ve cinayetler — Kadına, LGBTI+ bireylere ve hayvanlara karşı her gün artan bu elzem olaylardan kim rahatsız değil ki? O kadar normal bir hal aldı ki sorgulamıyoruz bile. Millet şunu söylüyor: “O saatte orada ne yapıyormuş?” 🤦🏻‍♂️ İnsanlar; “Neden böyle olaylar oluyor?”, “Nerede adalet nerede hak nerede hukuk nerede devlet?” diyeceğine, maduru suçluyor. Farklı düşüncelere sahip olmamız kadar normal bir şey olamazken, insanlar cinsel yönelimleri yüzünden tacize, lince uğruyorlar. Hatta öldürülüyorlar, öldürülmüyorlarsa da buna sürükleniyorlar.
 • Kutuplaşma — Bir üstteki maddenin sonucu aslında bu. Toplum içinde kümülatif şekilde artan bir kutuplaşmanın içindeyiz maalesef. Herkes bir şeylere birilerine muhalif ya da yandaş, herkes birbirine düşman. Ne dayanışma var ne de başka bir şey. Ya oncu ya buncu olmaya zorlanıyoruz her gün.
 • Çarpık kentleşme — O kadar üzücü ki. Güzelim İstanbul beton yığını haline geldi. Taksim meydanına bile gidemez olduk. Artan nüfusla beraber yapılan saçma sapan şehir planlaması ile hayatımıza giren şey mutsuzluk ve karamsarlık oldu sadece.
 • Kalabalık — İstanbul nüfusu 2019 yılına göre 15.519.267 ama mülteci göçü ile birlikte bu sayının 20 milyona ulaştığı söyleniyor. Bir yere eğlenmeye mi gideceğiz? Hep beraber eğlenmemiz gerekiyor. Bir yere kafa dinlemeye mi gideceğiz? Hep beraber dinlememiz gerekiyor. İzlemeyenler için:
https://www.youtube.com/watch?v=xo7DVKEW5Kk
 • Yönetim — Yukarıda belirttiğim tüm sebeplerin ana başlığı aslında bu. Mevcut politikalar, alınan kararlar, agresif tutumlar. Tek suçlu da değiller tabi. Aziz Nesin zamanında haklıymış sanırım.
 • Ailem
 • Arkadaşlarım
 • Kız arkadaşım
 • Kurulu düzenim
 • Şirketimden, işimden ve çalışma arkadaşlarımdan memnun olmam
 • Neredeyse her şeyini, her yerini bildiğim bir yerde yaşıyor olmam
 • Konfor alanımdan çıkmak için pek hevesli olmamam

Final

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store