Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Tırnak Batması Neden Olur? Nasıl Tedavi Edilir?

Tırnak batması toplumda birçok insanda görülen bir sorundur. Yapısal olarak basit bir sorun olmasına karşın ağrılı ve rahatsızlık veren bir durumdur. Hatta bazı kişilerde gündelik hayatı sekteye uğratacak düzeyde rahatsızlığa neden olabilmektedir. Batığın olduğu tarafta dayanılmaz ağrı olabilir, özellikle ayakkabı giymek zorunda kalınan kış ayları daha zahmetli olabilmektedir.

Bu yazımızda sorunun neden ortaya çıktığından, nasıl önlem alınacağından ve tedavi yollarından bahsedilecektir.

Tırnak Batması Nedir?

Tırnak batması seyrek olarak el ve daha çok ayak tırnaklarında görülür. Ayak parmaklarından en çok ayakların baş parmağında ortaya çıkmaktadır. Tırnağın bir veya iki tarafından normal yönünde değil de deriye gömülerek uzaması durumudur. Tırnak ete doğru batarak ilerledikçe oluşan yara da büyür ve derinleşir. Yaranın büyüyüp derinleşmesi iltihaplanmaya neden olabilir. İltihabın kendisi ve neden olduğu ödem şikayetlerin daha da artmasına neden olur.

İltihaplanma tedavi edilmez ise ilerleyerek kemiğe ulaşabilir. Bu duruma tıbbi olarak osteomyelit adı verilir. Bu tür vakıalarda sistematik enfeksiyonlar oluşabilir. Özellikle şeker hastalarında bu tür ilerlemiş durumlarda parmak kaybedilebilir. Şeker hastalığında bu hastalığın daha riskli olmasının sebebi şeker hastalığından dolayı o bölgede damarlarda hasar oluştuğundan dolayı kan akımının yani beslenmenin az olmasıdır.

İltihaplanmanın ileri seviyelerinde ise tırnak kenarında ekstra doku oluşur ve sarı renkli bir akıntı olur. Oluşan bu dokuya (granulasyon dokusu) denir. Ağrılı ve kolay kanayan bir dokudur. Tedavide bu dokunun da çıkarılması gerekir.

Tırnak batması tedavisi kolay bir hastalıktır. Bu nedenle ilerlemesine izin verilmeden çözüm bulunması tavsiye edilir. Aksi halde daha zorlu durumlarla karşı karşıya kalınabilir.

Tırnak Batması Neden Olur?

Tırnak yapısının doğuştan tırnak batmasına neden olacak şekilde olması (kenar kısımlarının içe dönük olması),

Yanlış tırnak kesimi (Tırnaklar düz ve çok kısa olmayacak şekilde kesilmelidir. Ayrıca kesim sonrası törpü yapılarak kenarların keskinliğinin giderilmesi de gerekmektedir).

Mantar enfeksiyonu (Mantar enfeksiyonu tırnaklarda şekilde değişikliğine neden olarak batma oluşmasına neden olabilir.),

Ayağa uygun olmayan ayakkabıların tercih edilmesi (dar ve sivri burunlu ayakkabılar tırnak yapısının bozulmasına neden olabilir),

Travma ve darbeler tırnak yapısının bozulmasına neden olabilir, bu bozulma tırnakta deformasyon yani şekil bozukluklarına neden olur.

Yanlış ve hijyenik olmayan pedikür (hijyenik olmayan pedikür enfeksiyona neden olabilir, tırnak şeklinin ve yapısının bozulmasına neden olabilir)

Tırnak Batması Nasıl Engellenir?

Tırnakların doğru bir şekilde kesilmesi batmayı engellemek için çok önemlidir. Kesim sonrasında ise törpü yapılarak kenarların keskinliği önlenmelidir.

Ayağa dar olmayan uygun ayakkabıların seçilmesi de tırnak yapısının bozulamaması açısından önemlidir. Sivri burunlu ve topuklu ayakkabılar tırnakların sıkışmasına ve deriye batmasına neden olabilir.

Ayaklar kuru ve temiz tutulması bu sayede mantar oluşumu ve buna bağlı olarak oluşan batmalar engellenebilir.

İlerlememiş vakıalarda yani hafif batmalar da günde birkaç kez ayakların ılık su içinde bekletilmesi, batma olan kısmın antiseptikle temizlenmesi, antibiyotik kremlerin uygulanması faydalı olabilir. Ayrıca tırnakla derinin arasına bir parça pamuk koyulması da tampon görevi görerek tırnağın ete batmadan dışarı doğru büyümesini sağlayabilir.

Ayrıca son zamanlarda hafif düzeyli tırnak batmalarının tedavi edilmesi için tırnak telleri üretilmiştir. Hafif düzeyde olan vakıalar için başarı düzeyi kabul edilebilir düzeylerdedir. Tırnağa her iki taraftan tutturularak tırnak deriden hafifçe kaldırılır. Bu sayede batma engellenerek şikayetler ortadan kalkar. Genellikle tellerin 3 4 hafta kullanılması sorunun çözümü için yeterlidir. Ancak bazı durumlarda sorun tekrar ederse bir kez daha kullanılması gerekebilir.

İlerlemiş yani kronikleşmiş batmalarda bu tür ev uygulamaları sonuç vermeyecektir. Bu nedenle doktora başvurarak tedavi olunması gerekmektedir.

Tırnak Batması Tedavisi

Öncelikli olarak tırnak batmasında enfeksiyon oluşmuşsa yani fazla miktarda akıntı ve ödem varsa öncelikle bu iltihap sorunu çözülmelidir. Bunun için doktoru reçete edeceği ilaçlarının kullanılması yeterlidir.

Bunun dışındaki tırnak batmaları cerrahi müdahale ile tedavi edilmektedir. Eskiden tırnak tümüyle çekilir batığın olduğu taraftaki yatak kazınmadığı için aynı şekilde çıkar ve birkaç ay içinde yeniden olurdu. Tırnağın tam çekilmesi iyileşmenin aylarca sürmesine neden olurdu. Hatta bu şekilde çekme insanlara işkence yapılırken uygulanan bir işkence türü olarak da bilinmektedir.

Yeni cerrahi tedavilerde tırnağın sadece batan kısmı tırnak yatağı ve şiş doku ile birlikte kesilerek alınmaktadır. Tırnağın batan kısmına denk gelen kök kısmı (matrix) küretle kazınarak ya da radyo frekansla yakılarak öldürülür. Tırnağı oluşturan bu kök kısmının (matrix) yok edilmesi sayesinde bu yöntemde tekrar ihtimali yok denecek kadar azdır. Emet ameliyatı olarak da bilinen bu işlem lokal anestezi yani o bölgenin uyuşturulması ile uygulanmaktadır.

Tırnak kesilip alındıktan sonra dikiş atılabilir dikiş atılması şart değildir ancak dikiş atılırsa iyileşme daha hızlı olur ve tırnağın birkaç mm daralması sayesinde birazcık incelerek daha kibar görünür.

Tırnağın bu şekilde kesilerek kökü ile birlikte çıkarılması tırnağı çıkış açısı değişir. Bu sayede uzayan tırnağın batması engellenmiş olur.

Tırnak Çekme Ağrılı Bir İşlem midir?

İşlemin kendisi acılı değildir bölgesel olarak uyuşturulduğu için acı sıfırdır ancak işlemden sonra sıkı bandaj yapıldığı ve deri kesildiği için birkaç gün ağrı kesici almayı gerektirecek düzeylerde sonraki birkaç gün de rahatsız edici düzeyde ağrı olması beklenir. Hastanın can tatlılığı da burada belirleyici faktördür.

Tırnak batması ve tedavisi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store