Toprağın Üzerimizdeki Etkisi

Toprak geldiğimiz ve sonunda gideceğimiz yer. Mitoloji, dinsel öğretiler ve bilim, toprağın insanlık için ne kadar önemli olduğu konusunda hemfikir. Metropollerde, doğadan uzak hayatları benimsedikçe huzursuz ve tatminsiz bireylere dönüşüyoruz. Belki de sağlık şikayetlerimizin ve motivasyon eksikliğimizin şifası topraktadır.

Toprak:

· Sağlığı korumayı, iyileşmeyi ve sağlıklı yaşlanmayı sağlar ve dikkat süremizi arttırmamızı sağlar,

· Dengeli hissetmemize olanak sağlar,

· Hastalık sürecinin kısalmasına yardımcı olur,

· Ağrı şiddetini azaltmada etkilidir,

· Negatif enerjimizin pozitife dönüşmesine yardımcı olur,

· Pozitif enerji ise kaslardaki baskıyı azaltarak gevşememize yardımcı olur,

· Hayatımızı karmaşıklıktan uzaklaştırma fırsatı verir,

· Yetiştireceğimiz her bitkinin renklenmesi bizlere anlam katar.

Tarlamvar Öğrenci Birliği’nden Nur’dan Sevgilerle!

Facebook | Twitter | Instagram | Slack | Kodcular | Editör | Sponsor

Like what you read? Give Tarlamvar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.