Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Ufuk Açan Kitaplar Seri -1

Huawei pictures

1- Geleceğin Fiziği — Michio Kaku

2- Felsefenin Kısa Tarihi — Nigel Warburton

3- Şeker Portakalı — Jose Mauro De Vasconcelos

D&R

4- Veronika Ölmek İstiyor — Paulo Coelho

5- Hayvanlardan Tanrılara Sapiens — Yuval Noah Harari

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Successmonster

Felsefe, psikoloji, uzay ve teknoloji alanlarındaki bilgi birikimimi arttırmak, arşivlemek ve fayda sağlamak amacıyla açılmış bir blog… twitter:ysmnckm