Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Uzak Durmamız Gereken 7 Toksik İnsan Tipi

“Toksik İnsan” kavramını gördüğün anda gözünde kim canlandı? Bu canlanan kişinin hangi özellikleri onu toksik yapıyor?

Etrafımızda hemen tanıyabileceğimiz, fark edebileceğimiz 7 toksik insan tipini Merak Listesi‘nde anlattım.

Merak ediyorum, bu 7 toksik insan tipinden sana hangileri tanıdık geliyor? 3 tanesi şöyle (devamı için podcast’ime bekliyorum):

Mızmız

Alıngan

Şikayetçi

Peki sana bir ayna tutsam, bunlardan birisi sen olabilir misin?

Farkında değiliz ve kabul etmek hoşumuza da gitmiyor biliyorum. Ancak bizler de birilerinin hayatında toksik insanlarız. Birilerine ilham verirken, birilerinin bizi yanında istemediği kişi olabiliyoruz.

Ne dersin?

Apple Podcasts

Bölümde geçen diğer podcast bölümleri: “Şikayet virüsü” ve “Enerji Vampiri Misin?”

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store