Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Uzaktan Çalışma Neden Başarısız?

“Bir değişim, daima başka bir değişimin oluşumuna zemin hazırlar.” Machiavelli

Evden çalışma veya uzaktan çalışma olarak adlandırılan bu kavram yeni bir uygulama olmamakla beraber çalışanların ve şirketlerin büyük bir kısmı ilk defa bu deneyimi yaşıyor. Asıl kritik olan ise uzaktan çalışmanın bilinen evden çalışma olmaması. Evden çalışma kavramında işe gitmeyen birey uzaktan çalışırdı ve bu sırada çalıştığı yerde sadece kendisi olurdu. Şimdi ise bütün aile beraberce uzaktan çalışmayı ve değişime adapte olmayı beraber deneyimliyor.

Photo by Goran Ivos on Unsplash

Uzaktan çalışmanın mevcut koşullarda başarılı olması oldukça güç. Bunun sebebinin sadece bağlantı kalitesi veya erişimle ilgili olmadığı aşikar. Uzaktan çalışma, hem ailenin bir bütün içinde uyumlu olmasını hem de bireysel olarak öz disiplin ve farkındalık gerektiren hibrit bir deneyimsel yolculuk. Hızlı uyum sağlamak kolay değil çünkü bu değişkenlerin uyum içinde bir araya gelmesi ve çalışanlar için de öz farkındalık, disiplin, odaklanma ve verimlilik gerektiriyor. Ayrıca birçok evin fiziki koşullarının ailenin tamamının aynı anda çalışması için aynı anda yeterli olmadığı da ortaya çıktı. Bilinen zorluklara bunlar da eklenince uzaktan çalışma oldukça zorlu ama verimsiz bir hal almaya başladı.

Şirketler için süreç daha da karmaşık. Kurumların %70'inin dijital dönüşüm çabalarının başarısız olduğunu McKinsey’in raporu açıklanmıştı. Şirketler sürece hazır değilken, doğal olarak süreçler ve yöneticiler de hazırlıksız yakalandı. Yöneticilerin klasik rollerini ve güçlerini kaybetmesi ile birlikte uzaktan çalışmayı yönetmek ve verimli hale getirmek daha da zor bir süreç. Bunun sebeplerinin başında bir çok şirketin uzaktan çalışmayı şimdiye kadar hiç denememiş ve bu sürece karşı hazırlıksız olması gösterilebilir ama dikkat çeken diğer bir nokta ise şirketlerin büyük bir kısmının eski dünya kuralları ile yönetildiğidir. Covid-19 ile birlikte eski yönetim tarzının değişimi kaçınılmaz olacaktır ve asıl önemli olan ise bu statükocu yapı giderek güç kaybedecektir.

Covid-19 insan hayatında hiç yaşanmamış deneyimlere sebep oldu. Eve dönüş ve insanın kendisini arama yolculuğu kişisel dönüşümü tarafı temsil ederken, şirketlerin dijitalleşme yolculuğu ve uzaktan yönetim ile dönüşmeye mecbur kalan yapıları kurumsal dönüşümü temsil ediyor. Mevcut koşullar altında hem kişisel hem de kurumsal koşulların etkisiyle uzaktan çalışma yeterince başarılı görülmeyecektir ama gerçek olan uzaktan çalışmanın geleceğin çalışma biçimi olduğudur. Şu an bireyler ve şirketler uzaktan çalışmaya hazırlıksız yakalandı ama kısa zamanda büyük bir tecrübe kazanıldı ve insanın değişen koşullara uyum sağlamak gibi benzersiz bir becerileri var. Gelecek dönemde uzaktan çalışmanın daha fazla deneyimleneceği ve daha iyi anlaşılacağı ve hatta fiziki ve sosyal koşulların uzaktan çalışmaya göre şekilleneceği aşikardır.

“İnsan için değişim kaçınılmazdır.” Marcus Aurelius

Teşekkürler,
Tomorrow

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tomorrow

Tomorrow, Merkeziyetsiz içerik üretim ve paylaşım platformudur. İletişim: today@tomorrow.com.tr