Yaşlı Bedenlerde Genç Ruhlar

İşim gereği farklı yaşlarda birçok yeni insanla tanışıyorum. Tanıştığım bazı genç yaşta insanların yaşlı ruhları, ileri yaşta bazı insanların da genç ruhları olduğunu görüyorum. Genç yaşta enerjisini kaybeden insanlar bu yazının konusu olmadığı için bir başka yazıya bırakıyorum. Bahsetmek istediğim ikinci grup insanlar.

Ruh yaşlanmaz. Beden yorulabilir ve arızalar çıkartabilir ama ruh doğduğu günkü kadar gençtir hep. Bedenin yorgunluğuyla senkronize olmayan ruhların enerjisini severim bu yüzden. Bu tür insanlarla konuştuğunuzda sizin günceliniz olan konulardan habersiz de olsalar, eğer bulup çıkarmayı biliyorsanız muhabbetlerinde hazineler saklıdır.

Güncel konular hakkında çok bilgi sahibi olmadıkları için hep biraz ürkektirler ve bu her zaman içimi acıtmıştır. Biz dinlemeyi bilmediğimiz için onlar da zamanla konuşmayı bırakırlar. Zamanın üzerlerine döktüğü hazineden kendileri de habersiz hale gelirler. Yaşadıkları binlerce tecrübeyi süzüp paylaşmak için bir çaba göstermeden sona gelirler.

Her hayat ortalama 65 yıl sermaye, bir o kadar tecrübe demek. Paylaşılmayan her tecrübe benzer durumlar karşısında hataların tekrarına kapı aralıyorsa, ne büyük bir israf.

Bu israfın önüne geçmek için yapılacak iki şey var: Birincisi tecrübelerimizi ömür boyu paylaşmanın, ikincisi tecrübeleri dinlemenin yollarını bulmak. Ömür sermayesini güzel geçirmek kadar paylaşmak da önemli. 65 yıllık bir ömürde yaşadıklarımızı anlatmak bir insanın dahi hayatını aydınlatacaksa buna değer. Çünkü bazen bir insan milyonları aydınlatabilir. Her hayatı değerli görürsek paylaşmanın da değeri ortadadır. Öte yandan kendi hayatımızı aydınlatabilmek için de yaşlı bedenlerdeki genç ruhlara kulak vermeliyiz. Onlar paylaşmayı seçmese de bulup çıkarmalıyız hazinelerini ve hatta belki biz paylaşmalıyız. Hem onları dinlemek farkında olmadıkları değerlerini de farketmelerini sağlayabilir, mutlu da edebilir onları.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.