Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Yatırım DAO’su ve Merkeziyetsiz Risk Sermayeciliği

InvesmentDAO, VCs, daha fazlası

InvestmentDAO yatırımcılık modelini ilerde çokça duyacağız, o zaman gelin şimdiden ne olduklarına bir göz atalım.

TL;DR: “ Kolektif bir banka hesabı ve sahibiyet

Yatırımcıların alım güçlerini bir DAO (Merkeziyetsiz Otonom Kuruluş) mekanizması ile birleştirip, normalde bireysel şekilde ulaşamayacakları varlıkların alıp satılabilmesini sağlayan bir organizasyon modelidir.

Sanki “ Kolektif bir banka hesabı” gibi.

Örneğin, OpenPad DAO platformu üzerinden, 10 tane küçük yatırımcı alım güçlerini birleştirip, sanki bir devlet rezervi ya da hazinesi gibi kripto varlık hesabı oluşturur.

Oluşturulmuş kolektif varlık hesabının sahibi, varlıklarını oraya kilitleyen insanlardır.

Sanki “ Kolektif bir sahibiyet” gibi.

Bu hazine ile neye sermaye yatırımı yapacaklarına karar verirler, ve karar bir uzlaşmadan geçerse yatırım yapılır.

Peki uzlaşmalar nasıl gerçekleşir?

Genellikle off- ya da on-chain oylama mekanizması ile. Platformun kurucuları ya da kullanıcıları, oylama mekanizmasının nasıl olacağına karar verirler. Örneğin, “en çok oyu alan kazanır” ve “80% EVET” modeli şuanki DAO kültüründe en yaygın oylama modelleridir.

Fakat oylama teorisi (voting theory), bahsedilen modellerden çok daha gelişmiş bir disiplindir ve ilerleyen dönemlerde daha adil ve verimli oylama modelleri olduğunu göreceğiz.

Örneğin, Vitalik Buterin’in de bir zamanlar üzerinde çalıştığı “Quadratic Voting” gibi mekanizmalar daha da popüler olmaya başlayacaktır.

Peki ya kimler bu oylama katılabiliyor?

Genellikle platformlar bir yönetim tokeni arz ediyorlar ya bir NFT koleksiyonu çıkarıyorlar, bu tokenlardan birine sahip olduğunuzda oylamaya katılabiliyorsunuz.

Haydi bir örneğin üzerinden geçelim!

Mesela, bir BoredApe Yatch Club NFT’si almak istiyorsunuz, ve kişisel sermayeniz yetmiyor.

Bir InvestmentDAO’ya katılıp, BAYC NFT’sini almak istediğine dair bir öneri formu doldurursunuz, sonra eğer öneriniz insanlar tarafından oylanmaya değer görülürse (bunun için ayrı de oylama yapılabiliniyor) oylama başlar.

Oylama sonucunda eğer “evet” kararı gelirse, oluşturduğunuz sermaye yeterli ise satın alım işlemi yapılır, değilse fon toplanma sürecine girilir.

Artık, kolektif bir şekilde bir #BAYC NFT sahibisiniz!

Peki gel gelelim satım işlemine.

Artık belli bir kar marjina geldiniz, ve karı realize etmek istiyorsunuz. Burda satış modelleri platformdan platforma değişse bile genellikle kullanılan model şu şekildedir.

Varlığın satışı için tekrar bir oylama süreci başlar, ve kolektif satış kararı gelir ise, kar realize edilir.

Peki paydaşlar nasıl bölüşür? Bu da ucu açık bir soru olmakla beraber, genellikle DAO’lar şu şekilde ilerlemektedir.

Kim ilk başta ne kadar katkıda bulunda ise o oranda kari realize eder.

Örneğin, 5 kişi ($150, $200, $100, $300, $500) bin sermayede bulunmuştuk. Eğer siz de örneğin, 300,000'lik sermaye veren kişi iseniz, kar oranınız 300/(150 + 200 + 100 + 300 + 500) = 0.24 oluyor.

Yani total kar 1,000,000 (alış $1.25M, satış $2.25M diyelim örneğin) ise, 0.24 * $1,000,00 = $240,000 karınız oluyor.

Arada gas feelerin de olduğunu unutmayalım tabi ki, rakamlar kulağa kolay gelsin diye fee’leri eklemedik.

Gitmeden bakabileceğiniz bir diğer yazım.

Originally published at https://www.linkedin.com.

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store