Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Yedi Adımda Dijital Ağırlıklarınızdan Kurtulun

Bir gün uyanıp çalışmak için bilgisayarın karşısına geçtiğimde etrafımın dijital bir çöplüğe dönüştüğünü fark ettim.

Hani haberlere çıkar ya “bilmem nerede komşunun ihbarı üzerine gelen belediye çöp ev buldu”. Hah farkettim ki bilgisayarım ve telefonum biriktire biriktire çöp dağlarıyla çevrilmiş. Minimalizm

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store