Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Yedi Adımda Dijital Ağırlıklarınızdan Kurtulun

Bir gün uyanıp çalışmak için bilgisayarın karşısına geçtiğimde etrafımın dijital bir çöplüğe dönüştüğünü fark ettim.

Credit: freepik.com

Hani haberlere çıkar ya “bilmem nerede komşunun ihbarı üzerine gelen belediye çöp ev buldu”. Hah farkettim ki bilgisayarım ve telefonum biriktire biriktire çöp dağlarıyla çevrilmiş. Minimalizm

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Emrah Önder

Emrah Önder

A Passionate Computer Engineer From İzmir