Zor İş; “Başarılı Olmak”

Onlarca kitap okuyoruz, saatlerimiz internet başında girişimcilik ve iş hayatı ile ilgili makaleler okuyarak geçiyor. Bunları yaparken 2 ana hedefimiz var; başarılı olmak ve çok para kazanmak. Kişisel Gelişim kitaplarına olan ilginin artması, blog ve girişimciliği ile ön plana çıkan kişilerin sosyal medya da daha çok yer almaları tamamıyla çizilen pembe bir tablonun esasında o kadar da pembe olmadığının kanıtı.

Doğduğumuz andan itibaren değiştirebildiğimiz özelliklerimizin yanında, bizimle sonsuza kadar gidecek olan özelliklerimizin çarpışması sizin hayattaki yerinizi ve statünüzü belirlemesi açısından önemli. Çok para kazanmak, başarılı olmak kulağa hoş gelen özellikler. Bunları hayata geçirebilmek için uzun saatlerimizi harcamamız ve hayatımızdan belli başlı şeyleri çıkarmamız gerekiyor. Bunları başaran kişi sayısının oldukça az olduğunu düşünürsek, fedakarlık olgumuzun heniz istediğimiz seviyede olmadığını söyleyebilirim.

Aile hayatından fedakarlık, sosyal hayatından fedakarlık, özel hayatından fedakarlık diye liste uzar gider. Gerçek başarının tek anahtarı var; “çok çalışmak, aşırı çok çalışmak” Onun dışında kalan, kişilik yapının dışa dönük olması ve doğru zamanda doğru yerde olman. Şansı gerektiği zaman yanına alabilmen. Bunlar başarı için kilit noktalar.

Günümüzde her sektörde rekabetin inanılmaz boyutlara ulaştığı noktada yaptığın işte, yapmak istediğin işte “farkındalık” yaratmadan başarılı olman söz konusu değil. Girişimcilik üzerinden gidecek olursak bölgesel insan yapısı olarak biraz rahata düşkünlüğümüz, biraz kopyacılığımız bizleri geri plana atan önemli unsurlar. İşte tüm bunların ışığında yeni bir başlangıç, yeni umutlar tamamıyla sana bağlı. Senin çok çalışmana, senin yaptığın işe tutku ile bağlanmana, işin ile ilgili her konuda bilgi-birikiminin üst seviyede olmasına bağlı.

Dikkat ederseniz şimdiye kadar yazdıklarım çok basit maddeler. Herkesin uygulayabileceği, çoğu kişinin bildiği ve yapmak istediği maddeler. Başarılı olmak için bunları hepimiz biliyoruz, peki kaçımız hayatımızdan fedakarlıklar yapıp bunları uyguluyoruz?

Blog ailemize sen de katıl! | Podcast| Facebook | Twitter | Slack | Instagram

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.