Adam Grant

193

Stories

166

Writers

Think Again คิดแล้วคิดอีก

“Think Again คิดแล้วคิดอีก” เป็นหนังสือที่เชื้อเชิญให้เราปล่อยวางความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ แล้วลองหันกลับมาพิจารณาวิธียืดหยุ่นทบทวนพิสูจน์สมมติฐานแบบนักวิทยาศาสตร์ดู คือลองปรับความคิดอย่ามั่นใจอะไรเกินไป ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ การยึดมั่นถือมั่นในตัวเองจะทำให้เราทำตัวเป็นนักเทศน์ อัยการ และนักการเมือง ไม่ใช่ว่าอาชีพนั้นๆ ไม่ดี แต่การทำตัวเหมือนนักเทศน์ อัยการ หรือนักการเมืองเพื่อปกป้องความคิดของตนเองในทุกๆ เรื่องนั้นไม่ดีแน่ เช่น นักเทศน์จะมาแนวนำเสนอความยึดมั่นของตนเองออกมาโดยไม่ต้องการให้ใครถกเถียง อัยการคือความต้องการในการสู้กลับ พิสูจน์ว่าฉันถูกคุณผิด และนักการเมืองมักหาพวกมากๆ เพื่อบอกว่าฉันถูก ทั้งหมดก็เพื่อให้ความรู้ของเราได้รับการปกป้อง

Think Again คิดแล้วคิดอีก
Think Again คิดแล้วคิดอีก