Binary Number

25

Stories

15

Writers

เท่ากับที่ไม่เท่ากับของตัวเลขในคอมพิวเตอร์

เหตุเกิดจากว่านั่งทำงานกับทีมกันอยู่ปกติ กำลัง debugging result ของโมเดลนึงอยู่ เจอเคสนึงที่ว่าทำไมค่า 0.87 (ปัดให้ตำแหน่งเท่ากันแล้ว) ​ที่อยู่ในตัวแปรคนละตัวมันถึงไม่เท่ากัน นั่งงมไปงมมาจนเจอว่าเป็นที่อะไร สรุปเป็นเรื่องพื้นฐานมาก ๆ ที่พลาดแบบตกม้าตาย เขียน Unit Test ไปเยอะแยะก็แพ้ให้กับความผิดพลาดเล็ก ๆ นี้ 🥲 ใน Blog เลยอยากมาเขียนเรื่องพื้นฐานเตือนตัวเองและถ้าพอจะช่วยใครไม่ให้พลาดแบบนี้ซ้ำได้บ้างก็ยังดี 😅 เราจะย้อนกลับไปคุยกันในเรื่องพื้นฐานกันบ้าง คือ เรื่องระบบเลขฐานสอง (Binary Number System) ก่อนจะเข้าเรื่อง เรามาคุยกันเรื่องเลขที่เราใช้กันอยู่ทุกวันกันก่อน เราเรียกกันว่าระบบเลขฐานสิบ (Decimal Number System) ประกอบไปด้วยตัวเลข 0 ถึง 9 นอกจากนี้ยังมีระบบเลขฐานอื่น ๆ เช่น ระบบเลขฐานแปด (Octal Number System) ที่ประกอบไปด้วยตัวเลข 0 ถึง…

เท่ากับที่ไม่เท่ากับของตัวเลขในคอมพิวเตอร์
เท่ากับที่ไม่เท่ากับของตัวเลขในคอมพิวเตอร์