Breathwork

495

Stories

313

Writers

อธิบาย Wim Hof Method ทุกอย่างในบทความเดียว — เริ่มต้นฝึกต้องรู้อะไรบ้าง

คำเตือน: ฝึกด้วยความเข้าใจ ปลอดภัย ด้วยความหวังดีจากครูสอนโยคะ, ปราณายามะ BoBoat Yogi Life Wim Hof Method เป็นหลักการดูแลสุขภาพ โดยใช้การหายใจ + การใช้ความเย็น และการควบคุมจิตใจ มาบำบัดหรือปรับสภาพร่างกายให้มีสุขภาพดี มีผู้ปฎิบัติตามจำนวนมากหายจากโรคเรื้อรังต่างๆ หรือสามารถทำอะไรที่ท้าทายเกินขีดจำกัดของมนุษย์ได้ อย่างเช่นที่คุณ Wim Hof เจ้าของหลักการเอาตัวเองเป็นเครื่องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ท้าให้นักวิจัยเอาร่างกายและวิธีการของเขาไปทดลอง.. แล้วสามารถใช้ร่างกายทำลายสถิติโลกได้จำนวนมากกว่า 26 รายการ

อธิบาย Wim Hof Method ทุกอย่างในบทความเดียว — เริ่มต้นฝึกต้องรู้อะไรบ้าง
อธิบาย Wim Hof Method ทุกอย่างในบทความเดียว — เริ่มต้นฝึกต้องรู้อะไรบ้าง