Daily Blog

10.1K

Stories

2K

Writers

Designing Lifestyle & Growing of thought | adulting diary 03

บทความนี้เราตั้งใจจะเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในทุกๆวัน สิ่งที่เราอยากเอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าแต่ละวันความคิดและมุมมองของเราเป็นยังไงบ้าง อาจจะมาจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือทีละบท หรือว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตในโลกใบนี้ “Design your own lifestyle” นี่เป็นเป้าหมายที่เราอยากสร้างขึ้นมาโดยตลอด มันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมาย แต่สำหรับเราแล้วเรื่องนี้สำคัญกับเรามากทีเดียว เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่โหยหาอิสระภาพ เราชอบที่จะทำในสิ่งที่สนใจ ศึกษามันให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วเอามันมาสร้างอะไรบางอย่างที่สร้าง impact กับคนอื่น โดยหวังว่าความชอบเราจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วย