ใช้ Line Notify แจ้งเตือนงานใน Trello แบบอัตโนมัติ ฉบับจับมือทำไปพร้อมกัน

ในโลกที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้า เรามีงานมากมายที่จะต้องทำ ทั้งกิจกรรมส่วนตัว ทั้งกิจกรรมที่เราต้องทำร่วมกับคนอื่น ๆ เพื่อที่จะได้ไม่ลืมว่าเรามีงานเหล่านี้ต้องทำ มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยบันทึกงานพวกนี้เอาไว้ในที่เดียว หนึ่งใน Work Management Tools นั้นคือ Kanban Board ที่เราจะแยกงานออกเป็นส่วนๆ ตาม Progress ที่ทำ (เช่น กำลังจะทำ กำลังทำ ทำเสร็จแล้ว) หนึ่งใน Kanban Board บนเว็บไซต์ที่ดังที่สุด และใครหลายๆ คนก็น่าจะเคยใช้หรือเห็นผ่านตามาบ้างก็คือ Trello นั่นเอง นอกจาก Function พื้นฐานของ Kanban Board ที่ต้องมีอยู่แล้ว (จัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไขงานในกระดาน) แอพนี้ยังสามารถ Custom ตัวกระดานได้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น การเพิ่ม Add-ons ให้เราสามารถจัดกระดานให้อยู่ในรูปของปฏิทิน หรือการแชร์กระดานให้คนบางกลุ่มเห็นเท่านั้น บางกลุ่มแก้ไขได้ Trello…

ใช้ Line Notify แจ้งเตือนงานใน Trello แบบอัตโนมัติ ฉบับจับมือทำไปพร้อมกัน
ใช้ Line Notify แจ้งเตือนงานใน Trello แบบอัตโนมัติ ฉบับจับมือทำไปพร้อมกัน