Lorem Ipsum

57

Stories

55

Writers

Lorem Ipsum คืออะไร ?

ในโลกของการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น software หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะมีสิ่งที่เรียกว่า prototype หรือ แบบจำลอง หรือ ตัวต้นแบบ หรือ ตัวอย่างคร่าวๆ (หรือในชื่อไทยอื่นๆตามแต่จะเรียกกันให้เข้าใจ) และในขั้นตอนการออกแบบตัว prototype นั้น สิ่งที่เราอยากสื่อสารหรืออยากให้คนที่เกี่ยวข้องเข้าใจ หลักๆนั้นจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างและการจัดวางสิ่งของต่างๆที่ผู้ใช้งานจะได้เจอ ยกตัวอย่างของการทำ prototype ของเว็ปไซต์ ทีมออกแบบต้องการจะให้มีเมนูอยู่ตรงไหนของหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นด้านบน, ด้านซ้ายหรือด้านขวา อยากให้เนื้อหาวางอยู่ลักษณะใด เป็นชิ้นใหญ่ๆกลางหน้าจอ หรือเป็นชิ้นย่อยๆหลายๆแถว ลงมาเรื่อยๆ…

Lorem Ipsum คืออะไร ?
Lorem Ipsum คืออะไร ?