Tech Stack

427

Stories

346

Writers

Tech Stack at Ascend Money 2022

ผมเป็นตัวแทนจากบริษัท Ascend Money จะถือโอกาสขอมาเล่าถึง Technology Stack ที่เราใช้สำหรับการสร้าง platform ของเราในปัจจุบัน บริษัท Ascend Money ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับบริการและนวัตกรรมทางการเงิน (FinTech) โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาและทำให้ลูกค้ามีความสะดวกสบาย มีประสบการณ์ในการใช้บริการที่ราบรื่นในทุกๆ มุมมอง ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของเราที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดี คือ แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet หรือกระเป๋าเงินดิจิทัล ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มเปิดบัญชี Online จากที่ไหนก็ได้ไปจนถึงการใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่น การจ่ายบิล ซื้อของในร้านสะดวกซื้อ หรือ ช้อปปิ้ง Online ในร้านค้าทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการใช้บริการ Digital content ต่างๆ อีกมากมาย…

Tech Stack at Ascend Money 2022
Tech Stack at Ascend Money 2022