Wwii

996

Stories

611

Writers

2484: 80 ปี ญี่ปุ่นบุก วีรกรรม ข้อเท็จจริง และปริศนาซ่อนเร้นเมื่อทัพญี่ปุ่นบุกไทย

ความขึงขังของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในเดือนสิงหาคม 2484 นั้นชัดเจนมาก คือตอนนั้นไทยวางตัวเป็นกลาง แต่หากสงครามลามมายังอินโดจีนและไทย เรามีทางเลือก 2 ทางเท่านั้นคือ “สู้แล้วชนะ หรือสู้จนตัวตายแต่ก็แพ้ไป แต่ถ้ายอมแพ้โดยยังไม่สู้ เราจะแพ้และเสียศักดิ์ศรี หากเราสู้ เราจะชนะ หรือไม่ก็แพ้อย่างมีศักดิ์ศรี” แต่พอสถานการณ์จริงมาถึงในวันที่ 8 ธันวาคม 2484 จอมพล ป. พิบูลสงครามกลับเลือกที่จะยอมแพ้ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ใช้กองทัพเลย ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกหลายจังหวัดทางอ่าวไทย และทางบกจากกัมพูชาเข้ามาทางอรัญประเทศ การเคลื่อนพลของญี่ปุ่นเกิดขึ้นประมาณตี 2 สามารถขึ้นบกได้ประมาณตี 4-ตี 5

2484: 80 ปี ญี่ปุ่นบุก วีรกรรม ข้อเท็จจริง และปริศนาซ่อนเร้นเมื่อทัพญี่ปุ่นบุกไทย
2484: 80 ปี ญี่ปุ่นบุก วีรกรรม ข้อเท็จจริง และปริศนาซ่อนเร้นเมื่อทัพญี่ปุ่นบุกไทย