Poznaj TALE.PHOTOS — opowieści zdjęciami

© TALE.PHOTOS

Za każdym zdjęciem kryje się jakaś interesująca historia.

TALE.PHOTOS to jednocześnie bank zdjęć, grafik, ilustracji oraz graficzny wzornik pełen inspiracji.

Zbudowaliśmy platformę treści skierowaną do profesjonalistów branży kreatywnej. Na inspirującą zawartość serwisu składa się:

  • katalog zdjęć wizerunkowych,
  • zdjęcia tworzące opowieści,
  • grafiki,
  • rysunki i ilustracje,
  • tekstury, szablony, wzory.

Dzięki możliwości jaką oferujemy możesz zamówić oryginalne kompozycje obrazów składających się z wielu pokrewnych elementów. Unikalną formę wyrazu gwarantują przygotowane przez nas układy graficzne. Szybko zakochasz się w nowym sposobie układania zdjęć i grafik do projektów.

Tysiące projektantów, managerów, agencji czy instytucji otrzymuje szybki dostęp do banku graficznych inspiracji, które można komponować na podstawie słów kluczowych i kompozycji.

Dzięki nam tworzenie graficznych treści, moodboardów czy gotowych wydawnictw staje się czystą przyjemnością. Budowanie wizualnych 
opowieści to niekończąca się przygoda.

W naszych bazach znajduje się tysiące unikatowych obrazów, fotografii i grafik. Cały czas rozwijamy nasze zasoby dostarczając jako pierwsi najbardziej aktualne zdjęcia. Inspiracje, które prezentujemy w ramach serwisu możesz nabyć kontaktując z naszym zespołem.

Witaj w świecie wizualnych opowieści

Zapraszamy do współpracy.

TEAM TALE.PHOTOS

Właścicielem marki i utworów TALE.PHOTOS jest Pan Rafał Baranowski.
​Wszelkie utwory zawarte na stronie www.medium.com/tale.photos są chronione prawem autorskim i stanowią przedmiot własności autorów jak również podmiotów współpracujących.

Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa, w szczególności:

  • ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r. Nr 503 poz.1503 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

Wszelkie nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorców, loga i znaki towarowe wyświetlane na ww. stronie podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy. Użycie lub niewłaściwe użycie tych oznaczeń lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.

Copyright © 2017, TALE.PHOTOS, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane podmiotu zarządzającego:

STUDIO BALTICUM

www.studiobalticum.weebly.com
biuro@studiobalticum.com

T: +48 693 733 744

NIP 578 29 26 718

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.