Taraxa Project
Published in

Taraxa Project

Taraxa Top Block Producers: Weeks 38–39, 2022.

If your node address is on the list, you earned 2,000 $TARA!

0x49862f20253ac678b7b461fdc15291fd7686e140
0x1e4275f9a1b9dde5931ea21053688ddf11ecde3c
0x8ea6a654c3b2bfc4da523f80a439d1f7367a6b27
0x4eba0c81c01e321e9d19ed28b076baa8db7237ea
0x15ee306dd916e033a771e55b4a3adc364ff5d988
0xf540c770c8a25e9388fc50365c4f24336aff4cad
0x87db94733def82a139a5f370e2b4d3117db39dec
0x926d01f881fccedac2fffac3e351e8bfafce3790
0x23660465d13abebd926999b69e641226b337d3ea
0xe3751ff2cf92f716d73f8143feea8e0e2c555d58
0x5b2d381c633f5b5cdcb732c19d5a3d3b0df8730c
0x76105efbcd54d412f105669d9379480af83a5e14
0xfb8e04914e36e1f3edc21b6c0fcb5a2ba1cf7b4b
0xd08c935fc98ff593cb9f982df8c8fd1ee4aeffc9
0xd5cc3b92384b6ffcdd02453d5166fb303f1077e6
0x28b52bfdbbdb0791daad2dcf3a099245853bad4d
0xcf566bf0b5d776e074f2d9e1a655bd81ef6d9ea7
0x1b6d2c413f59efef60cbe8f8a30fcf8bff498d45
0x4d69259c0a5b2c0f264c0fdfc384752da3127a7d
0x9cb364e546002717ee8ccae147982f37727b4fa6
0x2adb5462c1c72e830545599da024b2e3fd758173
0x11498191fc0e67eb230b3fb382977cd60b6f3bff
0xbd1f0e42a12e04aa8737cadbdb2db2c3e75a3226
0x45759a7ddd7ae49ebf458fadb6f68e206eae0599
0x0e14fb253ea11d233a6218515f330fa2a33bc22a
0x5631b7ad1659037e62deb6d126df9104254612d8
0x7d424ac946384d581100883c1b6b492d289777be
0xbefaa0cfaba60c210404fdaea87fa980290b8529
0xa5e9aea477e0f426f20012490bb79a6ce89e878d
0x038a8d3e948e4ecf27468bbaf96906fec54450ef
0xe064e1af62ef6d35c403cc84772cb829b7a93f39
0x4cb6eec0a082b820e4b4fca4132109c209e5930d
0xc0469933efe0a08eb628c1f35643399cd5230d34
0x1bba7e63f7966c5923a6897a1e840378c5c14797
0x06947567a3b18afade8940b144a1bceab7454b5f
0x799b4072fe81ed4b44ddd991a7d77999c4b123dd
0x754c45a1d78bbd1b6339b4b33da286a86c35cd80
0x357c20e9bf2f8bd224cf97623ef43752109cfdb5
0xb954595641e7ac16ce47a6c8c89d3863334c1e05
0x7e912ec085905eb85190fa34e401e2dfa8cfe666
0x6c2f0b06fc37746d9c271ac8d438f4a8c57a39f3
0x996d875a4b539c2371739f7d22209d15ebab8914
0x3260ca5f41f919459486937dcc6a6e2e2b29401b
0xecf3c4e72278d9f339c4f9c88cadc4ae67c07564
0x8ca11b93e1a5dd673206c998c1eebb5304038c01
0xa9b867513699107afcce1df004308719bc24a80d
0xeca40f78c07f1fa690ee70ba0668714107b862cc
0x51db6f9ce80dab4b75db8432f5e6b1243d4a2e12
0xc3a7ac72258c1f0183d4d253b881af71d6073805
0x30b0c6e9ba5cdb9fd38c60461a3bbb776e65baba
0xe5bb89fa03125cc7b81b74f4786caaf5bc583675
0x6cf950eeb0df9baab3b03003aa201a07ea92629a
0xe45d4f9554e921d9ec724ce65c59adcb7ac31019
0x38c804834e6f9e88dcf61b0553a79b01c50237e1
0x25f1574be23aa280fffc1a00bc58b0d3ba0c85cd
0xe5708386e7534617c1f6aef0b5cdcd551eb59366
0x9b68e98424d4a156a66ee4452587760a9bf57870
0x24d9dbe7d068f9ea6a386019c63461de1b2cc463
0xaf89b459860937101dae6b478051e9631c2d405d
0x1a35a8bbc08a0d4c413f8d5c18fa4e70c1bc397e
0xe01d72e63ab8f43eda6f2118d7db33e35e7b3559
0xc55dff603455292d5772c59fc643369f4fe05ff6
0xb355c3a0ae3c88ce62235c9973b6475ea8882c56
0x9edd4efd8791ab8f9d3771f72a9e8e3d69e9b007
0xe37d45d783392671eabbaf99a15b5246ac367c9c
0xd06d403514118a17f9705cd29e966e40c8a7b980
0x49c3de3a8dd5101705485ef969549e1f919acac2
0x2c479c1663f2f3f1cf5aa2812f6c0fa7267c1d95
0x14b5bf4949c4756838c00f3ff397912a22211df4
0xbf72f9b0af16641f84cb192b5a7b5e0b198de3f0
0x239e9a0c9183695f7f7b0ad0d63563ea3acf9c5c
0x61d4493c54f41f049c64afdaa2e04bb599f529ee
0x432f649c6621888e93a126e81883d99d3b713849
0x14a02c7553799fbadddf2a44fa4b187a8e15d8d6
0x3686d18b99b7bf6079c1562f5ca06587c24de7a9
0xfe28551f411daf9b643504d29cec03d42fc90b14
0x2ac8fa030f88c5b4132021a27b422b14dfb3012c
0xd88b341143ddc458cf129ec64762181900fc9ad5
0xcc252d6ae41b43ab7457452aef509097f345d78c
0x5a6a9580bab561920d05a7d21fc7a3c89523810a
0x8f7202de7fbb027d2e1d5558296f8d18ac2ae12b
0xb6f6e9650a2f7044c53277cf524c89f30ea4e5d6
0xb115d7d6c040bfaf00357a3a0a1f4678b154d838
0xa594be641af41418588a4b9f9b160046c87f3002
0xdd17ea294699804159363b0316f1762dedaf2bd5
0xe216c09b41ebdcebdf1b74bd61ddb7db5c14684b
0x0120c9596a8b83e28467409a196d91b40fa30996
0x0a6697610742710f8603571cfc8f8c9bf7497765
0xa6e7bc9262d2fd8d3e4592b48457d068d416a370
0x58308fc3d9303a975ae9313c87aa09a6e6e3028c
0x18eeaa9a510fc9973fc9bcf08183a96a5a8e2de4
0x603a7d1de234775d6885d8335bb40e671e62eeca
0xed77a31b94a04372c746ac104f2a19c8d18bd8db
0xc60040d8def3ab9f8d71e7ff32086a300674ce9b
0x8691f3c35b2e1fcdaea6f1cecdcb49c3e2f103a8
0x514cfc79d8a19959cdd4a16cd406ff08a1ee2f22
0x2484675fb266238f33e66ba423d7a7708cd38ead
0x9a46aec4306370c3847fa49356e0f13afc522fa2
0xf079dbbef275f8819fd4a1d8ff0c8155e103133d
0x3d849be58730e22243b65252df732f22700c020a
0xac9710741f8125db3b8524b749ec0e9a38a4322e
0x1485ab1054ca1ded57df9c81b2da2d89ba7d81f2
0x7ef3568e886ed2cde98face284d3ab7d47146e21
0x5780c5bc2b781822276d1019ba3e8f5d388e378c
0x90df0dce9df1432aa9b45842716bc7fcfe52ad99
0x638cdc8ecce50ee08c4f0d2506f83169cfc4fad9
0xd4b592b4c5afa179c721cce2aa0bb9fd9aed3c61
0xaa7ac05e7fc8f65aaf405e93b2339ad83376643a
0x34012abcb9a8b5345a74c01191ebc3b98f4127fa
0xac1017e75b05b79efa699d809950111f07e368d6
0x2cdb1deb29e9479e0da2ae3befc6680672c2f2c9
0xd0d911ebc3267771f230e3f9433ef5c20846fb28
0xbdadf49e31aaffbdbc4bc8d103e1058eb9ab7be2
0x6f48f3ea03cb3a7147a8627ff309bc752cf948de
0x0139642378e4e2ef41eb2ca72cf138a927ca015d
0xacf77fd14b516490b7e05756514a00d3a4703742
0x01d063d4ff4f9367f28850f4da7a345ba3861c98
0x5bdd301d6f6c7d890724bbc4502e48103789a85c
0x385cd2662df1885c58c95bb249d63c905f368931
0x3ddba81a87695cc27c483e91c2f0ac3a028b2f70
0x10d9b93fca0c462afade946068e218addd4f7279
0xc0734909dc5472d1c76dc3855b8e1d9a08355b2f
0xaa173c9e59c62a025a2b815781420c297ada9b84
0x54dbac8efae3844bd56e919c9ae60ddcc915aeaa
0x1bdaf08ac94f260bac0336516d1b0f0b5365b192
0x4e7772fdd246bd8f952453c6ef532eab010a9e63
0xca0cc67ec14d69799d10675395e47d7ceb72fe9c
0x51af4bb0b36319a9a4b9f0c2fa1b4a97be289836
0x568ec67126c60e989dd864e9a9b760421383a73e
0xddebd6b77f637380b067f4d0c6b764a1e44eddf4
0x5a673ae8808d6c892af78e60ad94329131773646
0xb333458e8ce729cdedb0d6a7dcf758341b383a8b
0x60a58c71ac4e56ded318611b6a3b5ee7e73a78b4
0xdde9c91253325fdd5ae8ec9a23871594dd246279
0x9e972a6938e2546750a07ed24f4618b4305e7916
0x1bb07300fa93b9b497a2cf9cc38c4f350d549730
0x6a4f42ae83b0028089f44a7951eb6e0735e184f5
0x5804baeea0b34dec04e46d663adbe84bf0976718
0xfa13cfa1ab1b2576ef9217540091cd7c4dedcf48
0xb9385e5c9347b8e37cf6be2109207c9323bd0a03
0x15c20764224dda7fd902a99d7cd78d0a2b5289ed
0xd30c100c1e5a6f0c9bad05d0a4b8b62e505de2b3
0x944b085ff2ac9c6ad175e3cad1372955cfd8773f
0x21df59ccaf6a72c33757e4c0b50475bd5dce4311
0x5fd48932eaeb06af5a758424420b2665ef40ac68
0x72943dee7bc74a1ef0dc76c99850777b4cca0f7f
0xb16e1dc958fb47faca93f1487084ff2034ac8a23
0xf9326991a7909ece4becdc20700880e49d35db4b
0x09ec49bc9e181c50750c891b0cceda44735be674
0x505f5bc5a9b7fa0489a101cbfa0b2fa3d116d6ef
0x1a332034383aed7ecc5d0ab8c4cef6df8507ff17
0xa2954efbf074631ad48117423edd020aecf83e2c
0x5a0a4ed1b89c9a4304d126491b274f447af624ed
0xca198533565da0a73f5ae1f26c574d3fd9c7b87b
0x86a516f5ff3c3ccf939b3a9945e7cce5237a89de
0x85e4e4699c07d34d1de80796b69f088d4cb1a01d
0x0cf59b6f8cd184ef9095346ef2640dfd5e87aaa6
0x9df7fbbf004a05be48a2462658b6ce9ebd2f532a
0x15b3dc60fcf609249888fdfbe4a2dd0da8afae13
0xc64da5ddd422c14dcaaf45b10379c1d24fa9129c
0x1a427753409ab1015ccedd2cd3ef5d551f53fcc8
0x8eee47841a9fc222a7114c26ce65c47a7bdfe9f6
0x4b98b4d81f687f0e43da8fdd8723779f7eb8010e
0x56dc1327c22a1cd6756ddf31efd8070dc617218a
0xdfd5b3d160674b4af390b2df77953509ba93d027
0xeee4091605998dd0892c1545651afd1a98facbdf
0x92c87b0adc78858f03d18a47b0eb946d4530518f
0x45b32ff977238f78e8304cbcb4e191541187afaf
0x9c78f62f172a1c2bcc0834452a54b37a555331dd
0x8a46f66cd8e2b7f129d9300dfe5b0cbc14b95200
0xdb01a6580c023f676006a5220b779731456fc277
0x16a633346b6e6f9e646fa4513bef35d0136bd02a
0xb129f0d8199f17bdd0180806436c914e55424770
0x5e25029e3a37c1bdda361dd3d303c2a09062c293
0xd9cb6bde87dfafda5956b056d35972896c42b0b6
0x67cab966fadfd6e0827a3d171cd0c6c230ad7fd4
0xf4162194dff833df7f3de121b8c76b61328b12a1
0xc9fc51b81ab2797e4ddf5afc6b76cf11d7922941
0x167a0edfed03b748200f501c40ac288aa55fa6c5
0x45e079d1abb2ab103e13bf74ebcfea691614398f
0xd2b594fd35215b3feffb50492f55d94d99f482da
0x25f1574be23aa280fffc1a00bc58b0d3ba0c85cd
0x1bba7e63f7966c5923a6897a1e840378c5c14797
0xaa173c9e59c62a025a2b815781420c297ada9b84
0x799b4072fe81ed4b44ddd991a7d77999c4b123dd
0x24d9dbe7d068f9ea6a386019c63461de1b2cc463
0x5a0a4ed1b89c9a4304d126491b274f447af624ed
0x23660465d13abebd926999b69e641226b337d3ea
0x4eba0c81c01e321e9d19ed28b076baa8db7237ea
0xc0469933efe0a08eb628c1f35643399cd5230d34
0x2c479c1663f2f3f1cf5aa2812f6c0fa7267c1d95
0x1485ab1054ca1ded57df9c81b2da2d89ba7d81f2
0x60a58c71ac4e56ded318611b6a3b5ee7e73a78b4
0x514cfc79d8a19959cdd4a16cd406ff08a1ee2f22
0x7d424ac946384d581100883c1b6b492d289777be
0xc60040d8def3ab9f8d71e7ff32086a300674ce9b
0xd5cc3b92384b6ffcdd02453d5166fb303f1077e6
0x30b0c6e9ba5cdb9fd38c60461a3bbb776e65baba
0x9cb364e546002717ee8ccae147982f37727b4fa6
0xd0d911ebc3267771f230e3f9433ef5c20846fb28
0x385cd2662df1885c58c95bb249d63c905f368931
0x9e972a6938e2546750a07ed24f4618b4305e7916
0x568ec67126c60e989dd864e9a9b760421383a73e
0x5a673ae8808d6c892af78e60ad94329131773646
0xe45d4f9554e921d9ec724ce65c59adcb7ac31019
0xca198533565da0a73f5ae1f26c574d3fd9c7b87b
0x6c2f0b06fc37746d9c271ac8d438f4a8c57a39f3
0x1b6d2c413f59efef60cbe8f8a30fcf8bff498d45
0x76105efbcd54d412f105669d9379480af83a5e14
0x14a02c7553799fbadddf2a44fa4b187a8e15d8d6
0x1e4275f9a1b9dde5931ea21053688ddf11ecde3c
0xe01d72e63ab8f43eda6f2118d7db33e35e7b3559
0x51db6f9ce80dab4b75db8432f5e6b1243d4a2e12
0xeee4091605998dd0892c1545651afd1a98facbdf
0xb115d7d6c040bfaf00357a3a0a1f4678b154d838
0xacf77fd14b516490b7e05756514a00d3a4703742
0xcf566bf0b5d776e074f2d9e1a655bd81ef6d9ea7
0xc55dff603455292d5772c59fc643369f4fe05ff6
0xc3a7ac72258c1f0183d4d253b881af71d6073805
0x6f48f3ea03cb3a7147a8627ff309bc752cf948de
0x2cdb1deb29e9479e0da2ae3befc6680672c2f2c9
0x34012abcb9a8b5345a74c01191ebc3b98f4127fa
0x1a35a8bbc08a0d4c413f8d5c18fa4e70c1bc397e
0xc0734909dc5472d1c76dc3855b8e1d9a08355b2f
0xbf72f9b0af16641f84cb192b5a7b5e0b198de3f0
0xd06d403514118a17f9705cd29e966e40c8a7b980
0x54dbac8efae3844bd56e919c9ae60ddcc915aeaa
0x45759a7ddd7ae49ebf458fadb6f68e206eae0599
0x5804baeea0b34dec04e46d663adbe84bf0976718
0x926d01f881fccedac2fffac3e351e8bfafce3790
0xd88b341143ddc458cf129ec64762181900fc9ad5
0xfb8e04914e36e1f3edc21b6c0fcb5a2ba1cf7b4b
0xd4b592b4c5afa179c721cce2aa0bb9fd9aed3c61
0x49862f20253ac678b7b461fdc15291fd7686e140
0xd30c100c1e5a6f0c9bad05d0a4b8b62e505de2b3
0x10d9b93fca0c462afade946068e218addd4f7279
0xb6f6e9650a2f7044c53277cf524c89f30ea4e5d6
0xaa7ac05e7fc8f65aaf405e93b2339ad83376643a
0xdfd5b3d160674b4af390b2df77953509ba93d027
0xe3751ff2cf92f716d73f8143feea8e0e2c555d58
0x87db94733def82a139a5f370e2b4d3117db39dec
0x48800d7d1c4be4aa7ba18cea8eef2ebd89e96f1c
0xf9326991a7909ece4becdc20700880e49d35db4b
0x18eeaa9a510fc9973fc9bcf08183a96a5a8e2de4
0x4d69259c0a5b2c0f264c0fdfc384752da3127a7d
0x72943dee7bc74a1ef0dc76c99850777b4cca0f7f
0x5fd48932eaeb06af5a758424420b2665ef40ac68
0x09ec49bc9e181c50750c891b0cceda44735be674
0x2adb5462c1c72e830545599da024b2e3fd758173
0x944b085ff2ac9c6ad175e3cad1372955cfd8773f
0x11498191fc0e67eb230b3fb382977cd60b6f3bff
0xdd17ea294699804159363b0316f1762dedaf2bd5
0x2ac8fa030f88c5b4132021a27b422b14dfb3012c
0x5b2d381c633f5b5cdcb732c19d5a3d3b0df8730c
0xb355c3a0ae3c88ce62235c9973b6475ea8882c56
0x239e9a0c9183695f7f7b0ad0d63563ea3acf9c5c
0x0e14fb253ea11d233a6218515f330fa2a33bc22a
0x505f5bc5a9b7fa0489a101cbfa0b2fa3d116d6ef
0x432f649c6621888e93a126e81883d99d3b713849
0xed77a31b94a04372c746ac104f2a19c8d18bd8db
0x3d849be58730e22243b65252df732f22700c020a
0x6cf950eeb0df9baab3b03003aa201a07ea92629a
0x038a8d3e948e4ecf27468bbaf96906fec54450ef
0x6a4f42ae83b0028089f44a7951eb6e0735e184f5
0xa9b867513699107afcce1df004308719bc24a80d
0xecf3c4e72278d9f339c4f9c88cadc4ae67c07564
0x5bdd301d6f6c7d890724bbc4502e48103789a85c
0x01d063d4ff4f9367f28850f4da7a345ba3861c98
0x14b5bf4949c4756838c00f3ff397912a22211df4
0x8f7202de7fbb027d2e1d5558296f8d18ac2ae12b
0x06947567a3b18afade8940b144a1bceab7454b5f
0x7e912ec085905eb85190fa34e401e2dfa8cfe666
0x0a6697610742710f8603571cfc8f8c9bf7497765
0xbd1f0e42a12e04aa8737cadbdb2db2c3e75a3226
0xa5e9aea477e0f426f20012490bb79a6ce89e878d
0x5631b7ad1659037e62deb6d126df9104254612d8
0xaf89b459860937101dae6b478051e9631c2d405d
0x9edd4efd8791ab8f9d3771f72a9e8e3d69e9b007
0xdde9c91253325fdd5ae8ec9a23871594dd246279
0xd2b594fd35215b3feffb50492f55d94d99f482da
0xfa13cfa1ab1b2576ef9217540091cd7c4dedcf48
0xddebd6b77f637380b067f4d0c6b764a1e44eddf4
0x8ca11b93e1a5dd673206c998c1eebb5304038c01
0xeca40f78c07f1fa690ee70ba0668714107b862cc
0xb333458e8ce729cdedb0d6a7dcf758341b383a8b
0x1bdaf08ac94f260bac0336516d1b0f0b5365b192
0x996d875a4b539c2371739f7d22209d15ebab8914
0x754c45a1d78bbd1b6339b4b33da286a86c35cd80
0xa2954efbf074631ad48117423edd020aecf83e2c
0x28b52bfdbbdb0791daad2dcf3a099245853bad4d
0x4e7772fdd246bd8f952453c6ef532eab010a9e63
0xf4162194dff833df7f3de121b8c76b61328b12a1
0x7ef3568e886ed2cde98face284d3ab7d47146e21
0x3686d18b99b7bf6079c1562f5ca06587c24de7a9
0x0cf59b6f8cd184ef9095346ef2640dfd5e87aaa6
0x8eee47841a9fc222a7114c26ce65c47a7bdfe9f6
0xe064e1af62ef6d35c403cc84772cb829b7a93f39
0x15c20764224dda7fd902a99d7cd78d0a2b5289ed
0x49c3de3a8dd5101705485ef969549e1f919acac2
0x90df0dce9df1432aa9b45842716bc7fcfe52ad99
0xac1017e75b05b79efa699d809950111f07e368d6
0x603a7d1de234775d6885d8335bb40e671e62eeca
0x357c20e9bf2f8bd224cf97623ef43752109cfdb5
0x4cb6eec0a082b820e4b4fca4132109c209e5930d
0x8ea6a654c3b2bfc4da523f80a439d1f7367a6b27
0x167a0edfed03b748200f501c40ac288aa55fa6c5
0x56dc1327c22a1cd6756ddf31efd8070dc617218a
0xf540c770c8a25e9388fc50365c4f24336aff4cad
0xb954595641e7ac16ce47a6c8c89d3863334c1e05
0x5a6a9580bab561920d05a7d21fc7a3c89523810a
0xa6e7bc9262d2fd8d3e4592b48457d068d416a370
0xbefaa0cfaba60c210404fdaea87fa980290b8529
0x86a516f5ff3c3ccf939b3a9945e7cce5237a89de
0xc9fc51b81ab2797e4ddf5afc6b76cf11d7922941
0xd08c935fc98ff593cb9f982df8c8fd1ee4aeffc9
0xb9385e5c9347b8e37cf6be2109207c9323bd0a03
0x924781ea228c9fcada3e5af8a29ffc765a5d9851
0x38c804834e6f9e88dcf61b0553a79b01c50237e1
0xdb01a6580c023f676006a5220b779731456fc277
0x3ddba81a87695cc27c483e91c2f0ac3a028b2f70
0xd9cb6bde87dfafda5956b056d35972896c42b0b6
0xca0cc67ec14d69799d10675395e47d7ceb72fe9c
0x5e25029e3a37c1bdda361dd3d303c2a09062c293
0x638cdc8ecce50ee08c4f0d2506f83169cfc4fad9
0x8274f1ca9f0d9561e05f33755ff92c98ccefe9fa
0xb16e1dc958fb47faca93f1487084ff2034ac8a23
0xcc252d6ae41b43ab7457452aef509097f345d78c
0x16a633346b6e6f9e646fa4513bef35d0136bd02a
0xe37d45d783392671eabbaf99a15b5246ac367c9c
0x45b32ff977238f78e8304cbcb4e191541187afaf
0xe216c09b41ebdcebdf1b74bd61ddb7db5c14684b
0x5780c5bc2b781822276d1019ba3e8f5d388e378c
0x2484675fb266238f33e66ba423d7a7708cd38ead
0xb129f0d8199f17bdd0180806436c914e55424770
0x45e079d1abb2ab103e13bf74ebcfea691614398f
0x15b3dc60fcf609249888fdfbe4a2dd0da8afae13
0x1a332034383aed7ecc5d0ab8c4cef6df8507ff17
0x9df7fbbf004a05be48a2462658b6ce9ebd2f532a
0xbdadf49e31aaffbdbc4bc8d103e1058eb9ab7be2
0xc0a26a56fcd69b5e3dabda29c3ff19ee16d59bec
0xc64da5ddd422c14dcaaf45b10379c1d24fa9129c
0x3260ca5f41f919459486937dcc6a6e2e2b29401b
0x1a427753409ab1015ccedd2cd3ef5d551f53fcc8
0xf079dbbef275f8819fd4a1d8ff0c8155e103133d
0xb7e454225778f8d6b7128cc001f795799033a65f
0x9b68e98424d4a156a66ee4452587760a9bf57870
0x15ee306dd916e033a771e55b4a3adc364ff5d988
0x9de13a50832e34012f2936b4d295f67b0f61ce1b
0xac9710741f8125db3b8524b749ec0e9a38a4322e
0x9a46aec4306370c3847fa49356e0f13afc522fa2
0x14a5d4e5fd0e048361a84f382f4d127581802769
0x61d4493c54f41f049c64afdaa2e04bb599f529ee
0x0139642378e4e2ef41eb2ca72cf138a927ca015d
0xe85e8b2731bffa41cc817a81a4165258ba8e5de3
0x4b98b4d81f687f0e43da8fdd8723779f7eb8010e
0x21df59ccaf6a72c33757e4c0b50475bd5dce4311
0xcdab80a67b1a0f7314cd4149d5294982f3dee91d
0x155cd94d95984b6998717dedee06ce076ba6b1e5
0x67a505de84068a59d444cf88d564f44d261e590b
0xe5708386e7534617c1f6aef0b5cdcd551eb59366
0xed2ca7e9f112975e358279d1701808413819cb96
0x0120c9596a8b83e28467409a196d91b40fa30996
0xa594be641af41418588a4b9f9b160046c87f3002
0x08a6c610ec09b936ac52da007a19c564319f3c05
0x15f53a1728f9708e9fcb8dcb34e3e84ee1ca2a0a
0xf245f9d202361716b74fedfb9f59c8a17572ad72
0x2e0ffce179718ab73d7aa0f1f15b467659ef6c9d

🥳 Congrats to all the top node operators, and thank you for helping us grow the Taraxa network!

Twitter | Discord | Telegram | Blog | Website

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store