Tarımda Doğru Üretim Modelini Arıyorum

Hamdi Bayhan
Jul 20, 2017 · 3 min read

Tarım bereketli hilalde başladığından bu yana sürekli gelişti ve ilerleme kaydetti mi ?. Evet bir zamana kadar tarım gelişti, kaliteli ve fazla ürün alındı ama daha kalitelisini ararken ve daha fazlasını üretmek isterken insanoğlu aç gözlülüğüne yine yenik düşüp yine bir şeylerin doğallığını bozdu. Son yıllarda ilaçlarla ve genetiğiyle oynanmış tohumlar ile yapılan tarımsal üretimin gerçek tarımsal üretim olduğunu düşünmüyorum. Genetiği ile oynanmış tohumu kullan, envai çeşit ilacı at sonrada tamamı aynı standartlarda, dekara X kat verim alabildiğin, renkleri mükemmel, kolay kolay kısa zamanda çürümeyen ama bir o kadar da tatsız, faydası olmayan aksine ilaç kalıntılarından dolayı uzun yıllar sonra çeşitli hastalıklara sebebiyet veren ürünler üret. Bu tarımsal üretim mi? Bence değil ama ne yazık ki bu üretim yöntemini kullananların sayısı sürekli artmakta.

Tarımda üretim vakti!

Standart bir semt pazarında pazarın çok büyük bir çoğunluğu ne yazık ki bu şekilde üretilen ürünler ile dolu. Ne alınan meyveleri yerken ne alınan sebzeleri yerken ne de bunlar ile yapılan yemekleri yerken keyif alıyor insan. Ne yazık ki bu farkı şehirde doğup büyüyen, köy yaşamını hiç tatmamış ve kırsal yaşam ile hiç bir bağlantısı olmayan kişiler anlayamıyor, bilmiyor. Bu konuda bu şekilde doğup büyüyen insanlara göre şanslıyım, az da olsa köy yaşantısı ile bağlantım oldu ve olmaya devam ediyor, bu sayede bazı ürünlerin doğalını tatma şansı buldum. Ama şehir de yaşamımı sürdürürken bu doğallıktan uzaklaşıyorum ne yazık ki. Son zamanlarda tarımsal üretim olarak adlandırmadığım üretim modeli maalesef en ücra köşedeki köylerde de uygulanır oldu. Bu durum böyle sürüp gitmemeliydi, bir şeylerin yapılması gerektiğine inanıyordum. İşte bu inanç beni tarımsal üretimde insanlara ve doğaya zarar vermeyen, kaliteli ürünlerin üretilebileceği üretim modelini aramaya itti. Bunun sonucunda toprakla uğraşmayı ve doğa ile iç içe olmayı çok sevmemin de etkisiyle arayışım kitaplar arasında kalmayıp, uygulamaya geçti.

Neden Yazıyorum?

Tarımsal üretime başlamamın üzerinden yaklaşık olarak 8 ay geçti. Geçen zaman içinde bir çok tecrübe edindim. Bu tecrübelerimi hem uygulamalarımdan hem de deneyimlerini paylaşan kişilerin yazılarından ve çekmiş oldukları görsellerden elde ettim. Nasıl ki başkalarının deneyimlerini okuyup faydalandıysam benim de deneyimlerimi aktarmam gerektiğini düşünmem ve tarımda genelin aksine ilaçlara ve işlenmiş tohumlara karşı bakış açısı farklı olan üreticiler arasındaki birlikteliğin ve paylaşımın çok önemli olduğunu düşünmem beni yazmaya itti. Hele ki benim gibi yapmış olduğu mesleği tarım ile ilgili olmayan, tarım ile ilgili herhangi bir eğitim almamış olan, tarım konusunda sınırlı bilgiye sahip olan veya bu işlere sıfırdan başlayan kişiler için yazmış olduğum yazıların faydalı olabileceğini düşünüyor olmam beni yazma konusunda çok fazla istekli hale getirdi, sonucunda da bu yazıyı yazıyorum :)

Bu yazı, yazılım ile ilgili teknik yazılarımın dışında herkese açık olarak yayımladığım ilk yazım. Edebiyatımın mükemmel yazılar yazacak kadar iyi olduğunu söyleyemem ama yazdıkça yazılarımın gelişeceğine inanıyorum.

eler Yazacağım?

Tarımsal üretim konusunda elde ettiğim deneyimlerimi, düşüncelerimi, kullandığım üretim metotlarını yazmayı planlıyorum. Mesela 8 aylık geçen sürede ceviz ve sarımsak üzerine tecrübelerim oldu, bunları paylaşmak için sabırsızlanıyorum :) Bunların dışında yazılarımda ara ara tarımla ilgili faydalı projeleri, yazıları, görselleri paylaşmak da planlarım arasında. Ve tabi ki aklımdaki soruların cevaplarını öğrenip yazacağım, hep birlikte öğreneceğiz.

Sorular sorular: Organik tarım, ekolojik tarım, geleneksel tarım, doğal tarım, modern tarım, biyolojik tarım nedir ve farkları nelerdir? Organik üretimde bitki hastalıkları ile mücadelede neler yapılıyor? Tarım yapacağım ama araziyi nereden bulacağım? Doğal tarım teknolojiden faydalanmadan yapılan üretim modeli mi? ….. ve cevap bekleyen nice sorular.

Yazılarımda aynı zamanda doğaya tutkulu bir yazılımcının tarımsal üretimdeki serüvenini de göreceksiniz :)

Yazmış olduğum ilk yazıyı beğendiğinizi umuyorum. Eğer bu durumdaysanız yazımı paylaşıp beğenerek ve hatta düşüncenizi yorumlayarak beni bu durumdan haberdar edebilirsiniz. Diğer yazılarım ve duyurular için hem Medium sayfasından hem Twitter’daki @tarladayazilim adresinden hem de Facebook’taki @tarladakiyazilimci sayfasından beni takip edebilirsiniz. Tüm yazılarıma ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz, keyifli okumalar:)

Tarladaki Yazılımcı

Bir yazılımcının doğa dostu projeleri ve tarımsal üretim çalışmaları…

Hamdi Bayhan

Written by

Software Developer & Newbie Farmer & Nature Volunteer

Tarladaki Yazılımcı

Bir yazılımcının doğa dostu projeleri ve tarımsal üretim çalışmaları…

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade