Ücretsiz Stok Fotoğraflar

Ücretsiz Stok Fotoğraflar

Nicedir internette yüksek kalite çekilmiş fotoğraflar arıyordum. Sonrasında birçok site karşıma çıktı ve gerçekten hakkını vermek gerekiyor, insanlar ücretsiz olarak paylaşıyorlar böyle fotoğrafları. Stok fotoğrafçılıkla ilgilenenler özellikle birçok farklı fotoğraf bulabilirler.

Lisans konusu gelince HERKESE AÇIK olarak (creative commons public domain) kullanılabiliyor. Yani bu fotoğrafları kopyalayabilir, dağıtabilir veya kendi işleriniz için herhangi bir izine gerek kalmadan kullanabilirsiniz.

Lafı fazla uzatmadan başlayalım…

StockSnap.io

Unsplash

Gratisography

Negative Space

Splitshire

Little Visuals

Life of Pix

Death to Stock Photos

Superfamous Studios

Picjumbo

IM Free

New Old Stock

Getrefe

Lock & Stock Photos

Snapwire Snaps

Jay Mantri

Tookapic Stock

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.