ยุคใหม่ของความสําเร็จในสายอาชีพ

Beyond expertise.

ยุคใหม่ของความสําเร็จในสายอาชีพ
ไม่ได้เกิดจาก การมีความสามารถพิเศษเฉพาะเรื่อง
แต่เป็นความพิเศษที่เกิดจาก การผสมผสานความสามารถต่างหาก
Think & Grow Rich By Napoleon Hill

การไล่ตาม mastery บางอย่างเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเริ่มที่อะไรสักอย่าง
แต่เมื่อเราใช้เวลากับมันมากถึงจุดหนึ่งแล้ว เราจะพบว่า เวลาต่างหากคือเรื่องที่จํากัดจริง

เวลา คือสิ่งที่ทําให้ผมวนกลับมาคิดว่ามันจะมีทางอื่นอีกบ้างไหม ในการไล่ตามยอดเขาที่มันดูสูงอย่างไม่จบไม่สิ้น การเป็น expert สุดๆเรื่องหนึ่ง มันก็คือการทํา PhD. เรื่องนั้นให้สุด แต่พอเวลาผ่านไปไม่นาน ก็จะพบว่า ยอดปิระมิดมันถูกสร้างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ

มันทําให้ผมเปลี่ยนความคิดว่า จริงๆแล้วชีวิตมนุษย์ก็มีอะไรอีกตั้งหลายอย่าง 
จะมาตีกรอบความคิดของตัวเองกับการทําเป็นแค่อย่างเดียวทําไม
มนุษย์เอาตัวรอดมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะการเรียนรู้ประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอ

การสร้างความรู้หลายๆแบบในแง่ของความคิดเห็นจากสังคม มันอาจจะดูเหมือนเป็ด
แต่ผลการศึกษาในแง่ประสาทวิทยามันไม่ใช่แบบนั้น ประสาทและสมองของมนุษย์ถูกพัฒนาจากการได้รับประสบการณ์หลายๆรูปแบบ สมองจะสร้างประสาทมากขึ้นเมื่อเราได้ลองอะไรใหม่

ผมพยายามจะสร้าง culture ที่เปิดความเป็นไปได้ให้กับชีวิตทุกชีวิต
 — Everyone has high impact : การตระหนักว่าคนทุกคนล้วนมีความสำคัญ ไม่ว่าจะทั้งในชีวิตจริงหรือชีวิตการทำงาน ไม่มีใครที่สูงหรือด้อยกว่ากัน
 — Empathy : ทำให้ได้มุมมองใหม่ๆ โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกและการกระทำของคนอื่นมากขึ้น

แค่เข้าใจและมีสองสิ่งนี้ก็ช่วยทำให้ลด ego ของตัวเองลงไปได้เยอะเลย

ผมไม่ได้บอกว่า การเป็นสุดยอดในด้านใดด้านหนึ่งเป็นเรื่องแย่ แค่อยากจะให้เห็นว่ามันก็มีทางอื่นตั้งเยอะตั้งแยะ นายลดทิฐิลงบ้างเหอะ แล้วลองอะไรใหม่ๆดู แต่ก็อย่าลองมากเกินไปจนหลงล่ะ …..