Intro to #TeamAppMan Mobile Clan

Welcome to Mobile Development Clan!!

สวัสดีครับ ผมนายเจมส์เป็นหัวหน้าเผ่า Mobile ของอาณาจักร AppMan วันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องราวของเผ่าเราให้ทุกคนได้รับรู้กัน

เผ่า Mobile คือใคร?

เผ่า Mobile คือการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่หลงใหล คลั่งไคล้ หรือชอบที่จะสร้างอะไรที่มันทำให้โทรศัพท์หรือ tablet ของตัวเองใช้งานได้อย่างง่ายๆ สะดวกสบาย และมีประโยชน์ในการใช้งาน นอกจากนี้เราก็อยากที่จะแบ่งปันสิ่งที่เราสร้างให้กับเพื่อนๆ หรือครอบครัว ได้ใช้และรู้สึกสนุกไปกับมัน

ทำไมต้องมีเผ่า Mobile?

เผ่าเราเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร AppMan มาตั้งแต่ยุคโบราณ ก่อนแหวนจะเกิด โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและคอยเป็นที่ปรึกษาให้เผ่าอื่นๆในอาณาจักรมาเสมอ นอกจากนี้เผ่าเรายังคอยนำส่งวัตถุดิบ (Code) ให้กับเพื่อนๆเผ่าอื่น และส่งออก (Application) ไปยังอาณาจักรพันธมิตร (Customer)

พอจะกล่าวได้ว่าเผ่า Mobile ของเรานั้น เปรียบเหมือนธารน้ำที่ไหลผ่านทั้งอาณาจักร สร้างความชุ่มฉ่ำให้กับพื้นที่ ทั้งภายในอาณาจักรเราเองและอาณาจักรรอบข้างนั่นเอง

เผ่า Mobile ทำอะไร?

กิจวัตรประจำวันของเผ่า Mobile

ในแต่ละวันเผ่าเราจะทำหน้าที่คอยช่วยเหลือเพื่อนๆเผ่าอื่น และสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดประโยชน์ไว้ใช้เอง โดยสมาชิกเผ่าจะสนทนากันด้วยภาษา Swiftocrypt (Swift) และ Kotolinary (Kotlin) เป็นภาษาราชการ นอกจากนี้เรายังมีภาษาพื้นบ้าน คือ Cevitcejbo (Objective-C) และ VAJA (Java) ไว้สนทนายามมีงานสังสรรค์ครื้นเครงในบางเพลา และเผ่าเราได้ใช้สถาปัตยกรรมโบราณ MVC และ MVVM เป็นแบบแปลนหลักในการสร้างสินค้าส่งออก

ทุกวัน สมาชิกเผ่า Mobile ตื่นมาทำงานร่วมกับเผ่า Front-End เป็นหลัก หลังจากเสร็จภารกิจในช่วงเช้าแล้ว ช่วงบ่ายสมาชิกเผ่าจะมีเวลาเพื่อจิบน้ำชาและสร้างสินค้าและทรัพยากรสำหรับพัฒนาสังคมภายในอาณาจักร AppMan

สมาชิกเผ่าไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเพื่อนๆ เผ่าอื่นในอาณาจักร Appman

อนาคตของเผ่า Mobile

นอกเหนือจากสินค้าทรัพยากรที่เราส่งออกให้อาณาจักรข้างเคียง และผลิตภัณฑ์ที่เรามอบให้เพื่อนๆ ร่วมอาณาจักรแล้ว เผ่า Mobile ของเรายังได้ใช้ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นการ Up Level ทักษะความรู้ความสามารถของสมาชิกเผ่า เตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาอาณาจักร Appman ให้ยิ่งใหญ่ต่อไป

ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบจำนวนประชากรในอาณาจักรแล้ว เผ่า Mobile ของเราค่อนข้างมีสมาชิกน้อยกว่าเผ่าอื่นๆ แต่ว่าในปัจจุบันเราได้มีการขยายเผ่าเพิ่มขึ้น ซึ่งหากสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเผ่าเรา ส่ง resume มาได้ที่ career@appman.co.th ได้เลย เพราะหลังจากนั้นสาวๆ เผ่า HR ของอาณาจักรเราจะรีบติดต่อกลับไปทันที หรือถ้าอยากรู้เรื่องราวของอาณาจักร Appman เพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ Facebook ของเราได้เลยนะครับ

รูปจาก : https://unsplash.com/photos/cpLsWmMEa1Q
Like what you read? Give Softy@appman a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.