โอกาสดีๆสำหรับนศ. [อัพเดตประจำเดือน กันยา 59]

งาน

-รวมเว็บ หางาน Part time / Intern / Freelance [Click]

 • Getlinks เปิดรับ Intern สำหนับ Recruiter and Business Development team, Talent Acquisition, Graphic Designer และ Administration [Click]
 • Deehub เปิดรับ Intern Online media marketing, designer/illustrator [Click]
 • SkillLane เปิดรับนศ ฝึกงาน / Freelance และ Full,Part-time ช่างภาพวีดีโอ [Click]
 • SCG Excellent Internship Program : สมัครภายใน 13 พฤศจิ [Click]
 • Lensod Web Developer Internship Heroes [Click]

Event

 • Out of the box พบกับ คุณดำรงค์ พิณคุณ 24 กันยา[Click]
 • “การศึกษาไทย 4.0” กับการขับเคลื่อนประเทศไทย 24 กันยา[Click]
 • เสวนา เรื่อง เราต้องการกิจกรรมแบบไหนในสถาบันการศึกษา 25 กันยา[Click]
 • CU Innovation Hub : Open House 27 กันยา[Click]
 • Succeed Your Career in an International Company 2 ตุลา[Click]
 • UOB “Unlock Startup Growth”: 10ตุลา [Click]
 • Career Ready Boot Camp 25 ตุลา [Click]
 • Young Web Master Camp 22–25 ธันวา [CLICK]

โครงการ

 • Krunsri Uni Startup : ส่งแผนไอเดียภายในวันที่ 28 กันยา [Click]
 • Digital Startup: ส่งภายใน 31 กันยา[Click]
 • โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ Wedu Leadership Development Program : ส่งภายใน 30 กันยา[Click]
 • Krungthai-AXA Talent Competition 2016!! ส่งแผนไอเดียภายใน 24 กันยา [Click]
 • Behind the Band Competition ส่งแผนไอเดียภายใน 24 กันยา [Click]
 • Teach for Thailand Campus leader ! [ทำอะไรสนุกๆตอนเรียนมหาลัยกัน สมัครภายใน 9 ตุลา นี้] [Click]
 • ASEAN Youth Video Contest ส่งภายใน 7 ตุลา [Click]
 • คิดสร้างชาติ : ส่งภายใน 14 ตุลา [Click]
 • Thailand Digi Challenge 2016 / Angel in the City 2016 ส่งภายใน 30 กันยา [Click]
 • KFC Community HERO ภายใน 4 พฤศจิ [Click]
 • iCARE Awards 2016 : เสกไอเดียเปลี่ยนโลก Ideas for Well-Being Contest : ส่งภายใน 30 พฤศจิ [Click]
 • YSEALI Spring 2017 : ทุนไป อเมริกา 5 สัปดาห์ [Click]
 • Saturday School สอน/จัดกิจกรรม ให้นักเรียนทั่วประเทศในวันหยุด[ไกล้บ้านท่าน] [Click]

มีอะไรดีๆแบบนี้อยากแบ่งปันให้นศ.ทั่วประเทศได้รู้ เข้า www.glurr.com เล้ย !

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.