Technovation Nedir?

Medium sayfamıza hoş geldiniz derken, sizlere Technovation ve Technovation Türkiye’den bahsetmek istiyorum.

Technovation, kızların liderlik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçladığı bir program. Bu süreç boyunca katılımcılar, çevrelerinde gözlemledikleri bir soruna yaratıcı ve inovatif bir çözüm geliştirerek toplumun aktif üyeleri haline gelmenin yanı sıra kendileri de kodlama, tasarım odaklı düşünme, inovasyon ve teknoloji gibi alanlarda gelişirler.

Süreç boyunca, kızlar 5 temel alanda faydalanarak projelerini geliştirirler. Bunlar sırasıyla, fikir üretme, kodlama, market araştırması ve pazarlama, işletme ve kodlama. Bu alanlarda ustalaşan katılımcılar, süreç boyunca technovation sitesindeki içeriklerden faydalanabilirler. Henüz bu içeriğin tamamı türkçe olarak yayınlanmamış olsa dahi Technovation Türkiye ekibi olarak bu çeviriler ile bizzat ilgileniyoruz ve en kısa sürede yayınlanacağını bildirmekten onur duyuyoruz.

Kızların zaman yönetimi, pratik düşünme, girişimcilik, pazarlama, araştırma ve insan ilişkileri gibi bir çok başka alanda da gelişmesini sağlayan bu proje yaklaşık 12 haftalık bir süreci kapsar ve kızların disiplinli takım oyuncuları olarakda tecrübe kazanmalarına olanak sağlar.

Belirledikleri, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden birisini hedef alan ve soruna çözüm olarak bir mobil uygulama geliştiren takımlar, belirli aşamalardan geçerek projelerini güçlendirir.

Biz de, Technovation Türkiye olarak, 2013'den beri kızların Technovation projelerini geliştirmeleri için onlara gerekli kaynakları ve desteği sunmak için buradayız. Düzenlediğimiz Launch Event ve Bootcamp’lerin ötesinde Medium hesabımız ile sizlere Design Thinking, Tasarım Prensipleri, Uygulama Geliştirme ve Yapay Zeka konularında daha çok kaynak sunmayı hedefliyoruz.

--

--

Katılımcılar, çevrelerinde yaşanan bir probleme çözüm üretmeyi amaçlayan mobil bir uygulama geliştirirler. Siz de Türkiye’de Technovation çalışmalarını sürdürme serüvenimizde bize eşlik edin!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store